Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok:OBEDY ...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562

ZVONENIE:

0.hodina: 7,10 - 7,55

1.hodina: 8,00 - 8,45

2.hodina: 8,50 - 9,35

3.hodina: 9,50 - 10,35

4.hodina: 10,45 - 11,30

5.hodina: 11,35 -12,20

6.hodina: 12,25 - 13,10

7.hodina: 13,15 -14,00

8.hodina: 14,05 - 14,50

9.hodina: 14,55 -15,40


Úvod

_____________________________________________stiahnite si tlačivo 2% z dane

_____________________________________________stiahnite si tlačivo potvrdenieo zaplatení dane

_____________________________________________stiahnite si skladačku o škole

_____________________________________________prezrite si našu facebookovú stránku

NOVÉ

Výsledková listina z prijímacích skúšok na osemročné štúdium


NOVÉ

Výsledková listina z prijímacích skúšok na štvorročné štúdium


NOVÉ

Študent nášho gymnázia, Dejan Prokop, úspešne absolvoval

celoštátne kolo Astronomickej olympiády v Žiari nad Hronom

a umiestnil sa na 3.mieste.

Postúpil na Medzinárodný workshop z astronómie a astrofyziky

do Maďarska a na Medzinárodnú olympiádu z astronómie

a astrofyziky 2018 (International Olympiad on Astronomy and

Astrophysics 2018), ktorá sa bude konať v Číne.

 

NOVÉ

Kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia pre

školský rok 2018/2019 a Kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka

8-ročného štúdia (Príma) pre školský rok 2018/2019.NOVÉ

Výsledková listina z prijímacieho konania na bilingvalne

gymnázium


NOVÉ

Prijatie študentov nášho gymnázia v Prezidentskom paláci.

Boli prijatí študenti, ktorí za SR boli najlepšie umiestnení v

medzinárodnej dejepisnej súťaži v Chebe.

foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 foto 5 foto 6 foto 7 foto 8 foto 9

reportáž v archíve TA3

https://www.ta3.com/clanok/1124058/ceski-a-slovenski-studenti-si-preverili-znalosti-zo-spolocnych-dejin.html

NOVÉ

Kritériá na prijatie do bilingválnej triedy gymnázia


NOVÉ

Hodnotiaca správa za školský rok 2016/2017

NOVÉ

V mene študentov, pedagógov Gymnázia Janka Matúšku i v mene

svojom chcem úprimne poďakovať za finančné prostriedky poskytnuté

škole vo forme 2% z dane za predchádzajúci rok.

Finančné prostriedky boli použité v zmysle priloženej tabuľky.

Veľmi si vážime vašu podporu a ďakujeme za pomoc.

PaedDr.Peter Černý

riaditeľ Gymnázia

priložená tabuľka

NOVÉ

Stretnutie po roku - Retrovolej 2017

Dňa 25.novembra 2017 sa uskutoční ďalší ročník volejbalového

turnaja absolventov Gymnázia Janka Matúšku v Galante so

začiatkom - prezentáciou o 8,00hod.

Ste srdečne pozvaní, tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr.Tibor Bagi

PaedDr.Peter Černý

 

NOVÉ

 

 

 

 

Yjk5N