Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok:OBEDY ...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/43
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562Úvod

 

__________________________________________________________stiahni si Skladačku o škole

__________________________________________________________stiahni si vyhlásenie na 2% z dane

OZNAM

Školský vzdelávací program našej školy je k dispozícii v zborovni školy.

NOVÉ

Vážení přátelé,

mnoho pozdravů z Chebu Vám posílá Miroslav Stulák. Na sklonku loňského roku jsem s Vámi

spolupracoval ohledně účasti Vašich studentů ve finále XXIV. ročníku Dějepisné soutěže studentů

gymnázií České a Slovenské republiky.

Dovoluji si Vám poslat 2min. upoutávku na soutěž (heslo Cheb) a krátkou reportáž ze zpravodajství

České televize (bez hesla). Stačí kliknou. Vše dobré Vám z Chebu přeje


Miroslav Stulák
Gymnázium Cheb


REPORTÁŽ Z TELEVÍZIE RTV KREA

http://www.rtvkrea.sk/vyznamne-jubileum

https://youtu.be/IHp7MJtNmiM

REPORTÁŽ Z ČESKEJ TELEVÍZIE

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/215411000141126-udalosti-v-regionech/obsah/437483-finale-nejvetsi-dejepisne-souteze-v-cesku

 


INFORMÁCIA PRE RODIČOV

Uvádzam v stručnosti použitie podielu dane z prijmu v minulom školskom

roku. Prijatý podiel zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických

osôb za rok 2013 poukázaný v roku 2014 bol 2227,20€.

Použitie:nákup učebných a športových pomôcok 594,64€, účastnícke poplatky

a cestovné na súťaže 197,90€, Deň študentstva (prednášky) 101€, podpora

vzdelávania mládeže a spoznávanie kultúrnych hodnôt -ocenenie úspešných

študentov 1219,50€.

Zostatok v sume 114,16€ je pripočítaný k ďalšej sume 2% z dani za rok

2014 poukázanej v roku 2015.

Chcem sa touto cestou ešte raz úprimne poďakovať všetkým rodičom a

priateľom školy, ktorí nám poskytnutím tohto finančného daru pomáhajú

zlepšovať prostredie a štúdium žiakov na našej škole.

S úctou

PaedDr.Peter Černý

riaditeľ školy

NOVÉ


Deň otvorených dverí na Gymnáziu Janka Matúšku Galanta

sa uskutoční dňa 24.11.2015 so začiatkom o 8,30hod.

Úvodné informácie budú žiakom a rodičom poskytnuté

na 1.poschodí v aule gymnázia.

PaedDr.Peter Černý

riaditeľ školy

NOVÉ

Fotogaléria z osláv 70.výročia

 
NOVÉ

Ocenenie študentov Gymnázia Janka Matúšku v Galante

predsedom TTSK pri príležitosti Dňa študentstva.

Ocenení boli Peter Kulka - šport, Dávid Wiltschka - šport,

Lukáš Luknár, Igor Sloboda, Peter Oliver Kolek - víťazi

súťaže "Kraj, ktorý je mojím domovom".


NOVÉ


NOVÉ

Gymnázium Janka Matúšku oslávilo dňa 23.októbra 2015 70.výročie

svojho založenia a 10.výročie prepožičania čestného názvu.

Dovoľujeme si poďakovať aj touto cestou všetkým, ktorí sa našich

osláv zúčastnili a takisto veľká vďaka patrí tým, ktorí podporili

organizovanie tohto podujatia.

Zvlášť veľkému záujmu sa tešil jeden bod programu našich osláv

a to - uvedenie do života školskej vlajky a školskej znelky.

Slávnostné uvedenie uskutočnili vzácni hostia - pán predseda NR SR

Peter Pellegrini a pán predseda TTSK Tibor Mikuš spoločne

s riaditeľom školy Petrom Černým.

Uvedomujeme si týmto slávnostným aktom zvýšenú zodpovednosť

za prácu pre žiakov v našej vzdelávacej inštitúcii.

S úctou a vďakou

PaedDr. Peter Černý

riaditeľ školy

FOTOGALERIA:

Návšteva predstaviteľov verejného a spoločenského života

PREDSEDA NR SR p. Peter Pellegrini

PREDSEDA TTSK Dr.h.c.Ing.Tibor Mikuš, PhD.

Prezident spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS SLOVAKIA Kyung Jin Kim

Generálny biskup ECAV p.Miloš Klátik

FOTO-vystúpenie speváckeho zboru "GAUDIUM" z partnerskej

školy Gymnázium Mikulov.NOVÉ

V tomto roku Gymnázium Janka Matúšku slávi 70-te výročie

svojho založenia a 10-te výročie prepožičania čestného názvu

"Gymnázium Janka Matúšku Galanta". Pri tejto príležitosti sa

23.10.2015 v priestoroch gymnázia uskutoční oslava okrúhleho

jubilea spolu s pozvanými hosťami.

 

NOVÉ


NOVÉ


NOVÉ

Žiaci sa zúčastnili jazykovo-historickej exkurzie v Taliansku-Toskánsku.

Navštívili mestá Florencia, Padova a Benátky.

Exkurzia bola praktickým doplnením vyučovania talianskeho jazyka

na škole.

 

 

 

 

 

 

 


NOVÉ

V tomto školskom roku sa konal 23. ročník súťaže „Prečo mám

rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.“ Aj naša škola do nej

prispela prácou Lukáša Luknára, žiaka 1. B triedy.

Lukáš napísal esej o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi a dal jej názov

„Čestné miesto v srdciach.“ S touto prácou súťažil v 3. kategórii

a získal za ňu čestné uznanie.

Vyhodnotenie súťaže sa konalo 4. júna 2015 v Nových Zámkoch,

na ktorom sa Lukáš osobne zúčastnil a prevzal si diplom i knižnú

odmenu. Touto cestou gratulujeme Lukášovi k peknému úspechu

a želáme mu veľa ďalších tvorivých nápadov.NOVÉ

Gymnázium Janka Matúšku v Galante oznamuje všetkým záujemcom

o štúdium, že dňa 16.6.2015 sa bude konať 2.kolo prijímacích skúšok

do 1.ročníka štorročného štúdia.

Prihlášky na štúdium je možné zaslať na riaditeľstvo školy do 15.6.2015.

Kritériá budú zverejnené do 6.6.2015 na internetovej stránke školy.

riaditeľ školy

PaedDr.Peter Černý


NOVÉ

Zápis prijatých uchádzačov do PRIMY osemročného gymnaziálneho

štúdia a prvého ročníka štvorročného gymnaziálneho štúdia bude

od 18.5.2015 (pondelok) do 22.5.2015 (piatok) v čase od 8,00 hod

do 15,00 hod na sekretariáte Gymnázia Janka Matúšku Galanta.

riaditeľ školy

PaedDr.Peter Černý

NOVÉ

Výsledky z prijímacích skúšok do PRIMY osemročného

gymnaziálneho štúdia na školský rok 2015/2016

P.č. Kód žiaka Súťaže SJ M Spolu Kód prijatia
1. 87895 50.00 40.00 91.25 95.00 276.25 PP
2. 82673 50.00 30.00 90.00 100.00 270.00 PP
3. 85797 30.00 30.00 91.25 100.00 251.25 PP
4. 87965 50.00 20.00 81.25 95.00 246.25 PP
5. 81460 50.00 10.00 87.50 95.00 242.50 PP
6. 89936 50.00 0.00 93.75 96.00 239.75 PP
7. 81152 50.00 0.00 86.25 100.00 236.25 PP
8. 82261 50.00 0.00 85.00 95.00 230.00 PP
9. 85740 50.00 30.00 82.50 62.00 224.50 PP
10. 81228 50.00 0.00 86.25 87.00 223.25 PP
11. 83060 50.00 0.00 91.25 81.00 222.25 PP
12. 83628 50.00 0.00 91.25 81.00 222.25 PP
13. 81725 50.00 0.00 78.75 93.00 221.75 PP
14. 81319 50.00 5.00 80.00 85.00 220.00 PP
15. 82684 50.00 0.00 75.00 90.00 215.00 PP
16. 80125 50.00 0.00 85.00 80.00 215.00 PP
17. 83528 50.00 0.00 88.75 76.00 214.75 PP
18. 83071 50.00 5.00 73.75 85.00 213.75 PP
19. 81304 50.00 0.00 83.75 76.00 209.75 PP
20. 87248 50.00 0.00 76.25 75.00 201.25 PP
21. 84889 50.00 0.00 81.25 68.00 199.25 PP
22. 87128 50.00 0.00 93.75 55.00 198.75 PP
23. 85907 50.00 0.00 77.50 64.00 191.50 PP
24. 84970 50.00 0.00 70.00 70.00 190.00
25. 82167 50.00 20.00 67.50 52.00 189.50 NM
26. 83496 30.00 0.00 57.50 100.00 187.50 NM
27. 86196 50.00 0.00 77.50 60.00 187.50 NM
28. 84380 50.00 0.00 81.25 55.00 186.25 NM
29. 84831 50.00 0.00 70.00 62.00 182.00 NM
30. 84962 50.00 0.00 83.75 48.00 181.75 NM
31. 84261 30.00 0.00 68.75 80.00 178.75 NM
32. 86078 50.00 0.00 73.75 50.00 173.75 NM
33. 88832 30.00 0.00 66.25 72.00 168.25 NM
34. 84464 10.00 0.00 76.25 72.00 158.25 NM
35. 87835 50.00 10.00 25.00 71.00 156.00 NM
36. 83554 30.00 0.00 67.50 46.00 143.50 NM
37. 80961 10.00 0.00 66.25 67.00 143.25 NM
38. 82438 0.00 0.00 62.50 76.00 138.50 NM
39. 80841 0.00 0.00 70.00 55.00 125.00 NM
40. 85824 30.00 0.00 60.00 35.00 125.00 NM
41. 88862 0.00 0.00 58.75 66.00 124.75 NM
42. 83035 0.00 0.00 67.50 55.00 122.50 NM
43. 85372 10.00 0.00 51.25 55.00 116.25 NM
44. 88889 0.00 0.00 61.00 54.00 115.00 NM
45. 85103 0.00 0.00 73.75 38.00 111.75 NM
46. 81685 0.00 0.00 70.00 40.00 110.00 NM
47. 80471 50.00 0.00 46.25 13.00 109.25 NM
48. 88298 0.00 0.00 57.50 40.00 97.50 NM
49. 85314 0.00 0.00 46.25 23.00 69.25 NM
50. 89523 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 PN
51. 82472 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N1
Vysvetlivky:
PP - prijatý, prijímacie skúšky
NM - neprijatý, nedostatok
miesta
N1 - neprijatý, neprítomný
PN - práceneschopný

 

Výsledky z prijímacích skúšok do prvého ročníka

gymnaziálneho štúdia na školský rok 2015/2016

 

P.č. Kód žiaka Súťaže T9-SJ T9-M PS-SJ PS-M Spolu Kód rozhodnutia
1. 47320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 P1
2. 48522 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 P1
3. 49150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 P1
4. 46335 60.00 4.00 87.50 90.00 91.60 80.00 413.10 PP
5. 42400 60.00 0.00 79.20 80.00 88.80 92.00 400.00 PP
6. 43508 57.00 0.00 75.00 75.00 91.60 93.00 391.60 PP
7. 49131 60.00 0.00 87.50 95.00 72.00 77.00 391.50 PP
8. 45693 58.00 0.00 70.80 85.00 91.60 80.00 385.40 PP
9. 49525 51.00 0.00 70.80 100.00 88.80 72.00 382.60 PP
10. 40794 60.00 0.00 83.30 90.00 78.00 70.00 381.30 PP
11. 48721 51.00 0.00 58.30 90.00 80.50 99.00 378.80 PP
12. 44442 60.00 0.00 87.50 90.00 54.00 84.00 375.50 PP
13. 48795 58.00 0.00 75.00 90.00 69.40 80.00 372.40 PP
14. 42790 60.00 8.00 75.00 95.00 54.00 80.00 372.00 PP
15. 40657 60.00 0.00 83.30 75.00 70.00 81.00 369.30 PP
16. 42279 59.00 3.00 83.30 55.00 86.10 80.00 366.40 PP
17. 43471 60.00 0.00 91.70 75.00 62.00 75.00 363.70 PP
18. 48936 49.00 0.00 79.20 80.00 63.80 90.00 362.00 PP
19. 40193 57.00 0.00 87.50 75.00 66.00 73.00 358.50 PP
20. 48426 60.00 0.00 79.20 60.00 91.60 65.00 355.80 PP
21. 45907 58.00 0.00 75.00 75.00 80.50 65.00 353.50 PP
22. 40689 49.00 0.00 91.70 70.00 60.00 81.00 351.70 PP
23. 46557 53.00 0.00 70.80 80.00 88.80 58.00 350.60 PP
24. 40534 49.00 0.00 83.30 70.00 83.30 62.00 347.60 PP
25. 46923 53.00 0.00 75.00 75.00 91.60 48.00 342.60 PP
26. 41367 48.00 0.00 91.70 70.00 58.00 72.00 339.70 PP
27. 47430 54.00 0.00 79.20 80.00 62.00 62.00 337.20 PP
28. 48595 58.00 0.00 75.00 85.00 48.00 68.00 334.00 PP
29. 40816 37.00 0.00 75.00 90.00 52.00 80.00 334.00 PP
30. 45596 45.00 0.00 79.20 80.00 56.00 72.00 332.20 PP
31. 46544 55.00 0.00 70.80 80.00 56.00 70.00 331.80 PP
32. 40178 52.00 0.00 79.20 75.00 60.00 65.00 331.20 PP
33. 48204 48.00 0.00 79.20 95.00 38.00 71.00 331.20 PP
34. 44046 60.00 0.00 70.80 60.00 72.00 67.00 329.80 PP
35. 47811 48.00 0.00 79.20 65.00 55.50 80.00 327.70 PP
36. 43113 51.00 0.00 62.50 85.00 54.00 74.00 326.50 PP
37. 40530 57.00 0.00 83.30 75.00 50.00 53.00 318.30 PP
38. 41403 53.00 0.00 87.50 35.00 72.20 62.00 309.70 PP
39. 42563 60.00 0.00 75.00 50.00 68.00 53.00 306.00 PP
40. 49374 45.00 0.00 66.70 55.00 86.10 48.00 300.80 PP
41. 41229 39.00 0.00 66.70 55.00 72.20 65.00 297.90 PP
42. 48826 50.00 0.00 62.50 75.00 63.80 42.00 293.30 PP
43. 41111 60.00 0.00 62.50 40.00 60.00 62.00 284.50 PP
44. 46797 30.00 0.00 66.70 75.00 46.00 66.00 283.70 PP
45. 44302 38.00 0.00 58.30 50.00 72.20 57.00 275.50 PP
46. 49289 44.00 0.00 66.70 65.00 33.30 66.00 275.00 PP
47. 49923 43.00 0.00 66.70 45.00 75.00 45.00 274.70 PP
48. 42939 40.00 0.00 75.00 60.00 58.00 41.00 274.00 PP
49. 44383 38.00 0.00 45.80 80.00 38.00 65.00 266.80 PP
50. 47700 56.00 0.00 95.00 45.00 28.00 39.00 263.00 PP
51. 40907 37.00 0.00 66.70 35.00 55.50 55.00 249.20 PP
52. 41982 21.00 0.00 58.30 55.00 42.00 69.00 245.30 PP
53. 40308 23.00 0.00 70.80 45.00 61.10 40.00 239.90 PP
54. 40333 24.00 0.00 54.20 60.00 26.00 67.00 231.20 PP
55. 46129 26.00 0.00 50.00 40.00 28.00 53.00 197.00 PP
56. 46785 45.00 0.00 41.70 40.00 26.00 39.00 191.70 PP
57. 40547 37.00 0.00 45.80 40.00 33.30 30.00 186.10 PP
58. 43774 25.00 0.00 45.80 25.00 28.00 38.00 161.80 PP
59. 44855 18.00 0.00 50.00 15.00 18.00 45.00 146.00 PP
60. 42413 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 P1-X
61. 45123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 P1-X
62. 49073 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 P1-X
63. 40913 60.00 0.00 87.50 85.00 0.00 0.00 232.50 N1
64. 41777 60.00 3.00 75.00 65.00 0.00 0.00 203.00 N1
65. 40391 57.00 0.00 79.20 65.00 0.00 0.00 201.20 N1
66. 47668 57.00 0.00 70.80 70.00 0.00 0.00 197.80 N1
67. 46948 46.00 0.00 79.20 70.00 0.00 0.00 195.20 N1
68. 41960 49.00 0.00 87.50 55.00 0.00 0.00 191.50 N1
69. 47495 47.00 0.00 45.80 35.00 0.00 0.00 127.80 N1

 

Vysvetlivky:
P1 - prijatý bez prijímacích skúšok
P1-X -  nezapísaný
PP - prijatý, prijímacie skúšky
N1 - neprijatý, neprítomný

 

NOVÉ

Žiaci našej školy sa stali víťazmi dejepisnej súťaže "Histórie Československa"

a postúpili do česko - slovenského finále, ktoré sa uskutoční na jeseň 2015

v Chebe v Českej republike.

OD VZNIKU PROTEKTORÁTU A SLOVENSKÉHO STÁTU DO OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA
Slovenská republika
16 GYMNÁZÍÍ PŘÍMO POSTUPUJÍCÍCH Z KRAJSKÝCH KOL (1. - 2. místo)
GYMNÁZIUM ADRESA 1. kolo 2. kolo 3. kolo počet bodů pořadí
Galanta 924 01, Štvrť SNP 1004/34 42 38 43 123 1.
Humenné 066 01, Komenského 4 33 38 49 120 2.
Bánovce nad Bebravou 957 01, Radlinského 665/2 30 26 42 98 3.
Senica 905 40, Dlhá 1037/12 29 26 41 96 4.
Prešov 080 01, Tarasa Ševčenka 1 28 32 35 95 5.
Bratislava 844 19, Bilíkova 24 30 28 34 92 6.
Martin 036 01, Jozefa Lettricha 2 29 30 33 92 7.
Bratislava 831 02, Skalická cesta 1 27 22 36 85 8.
Detva 962 12, Štúrova 849 24 32 29 85 9.
Košice 041 35, Opatovská 7 27 24 33 84 10.
Považská Bystrica 017 01, Školská 234/8 29 20 33 82 11.
Šurany 942 01, Bernolákova 37 27 26 28 81 12.
Žilina 011 80, Hlinská 29 32 18 29 79 13.
Nitra 949 01, Golianova 68 25 16 37 78 14.
Banská Štiavnica 969 17, A. Gwerkovej - Göllnerovej 6 24 20 30 74 15.
Košice 041 49, Alejová 1 25 20 28 73 16.
NEPOSTUPUJÍCÍ
Bardejov 085 70, Jiráskova 12 28 22 37 87 17.
Medzilaborce 068 01, Duchnovičova 13 32 22 29 83 18.
Bratislava 821 08, Metodova 2 22 22 31 75 19.
Žilina 010 08, Varšavská cesta 1 28 20 27 75 20.
Košice 042 52, Poštová 9 24 22 27 73 21.
Prievidza 971 01, Matice slovenskej 16 30 12 30 72 22.
Banská Bystrica 974 01, Komenského 18 29 16 24 69 23.
Spišská Nová Ves 052 01, Školská 7 22 16 31 69 24.
Partizánske 958 01, Komenského 2/1074 23 16 30 69 25.
Bratislava 831 03, Česká 10 26 14 28 68 26.
Liptovský Hrádok 033 01, Hradná 23 25 20 21 66 27.
Banská Bystrica 974 01, Hurbanova 9 24 16 24 64 28.
Trenčín 912 50, Palackého 4 22 18 24 64 29.
Žilina 010 01, Tomáša Ružičku 3 24 20 20 64 30.
Nitra 949 01, Piaristická 6 25 14 24 63 31.
Topoľčany 955 30, 17. novembra 1180/16 24 16 23 63 32.
Spišská Nová Ves 052 01, Javorová 16 18 16 29 63 33.
Snina 06 901, Študentská 4 17 22 24 63 34.
Bratislava 821 04, Bachova 4 20 16 25 61 35.
Rimavská Sobota 979 01, Petra Hostinského 3 18 12 29 59 36.
Bratislava 811 07, Vazovova 6 23 12 24 59 37.
Martin 036 01, Malá hora 3 26 10 23 59 38.
Svidník 089 01, Komenského 16 18 8 32 58 39.
Brezno 977 18, Štúrova 13 19 14 24 57 40.
Námestovo 029 01, Mieru 307/23 25 14 18 57 41.
Púchov 020 15, 1. mája 905 18 16 21 55 42.
Levice 934 05, Saratovská 87 23 12 19 54 43.
Stropkov 091 80, Konštantínova 64 23 10 21 54 44.
Rožňava 048 01, Akademika Hronca 1 18 14 20 52 45.
Tisovec 980 61, Jesenského 836 21 14 17 52 46.
Dubnica nad Váhom 018 41, Školská 2 24 10 18 52 47.
Banská Bystrica 974 01, Tajovského 25 21 16 14 51 48.
Bardejov 085 01, 29. augusta 4 19 10 21 50 49.
Handlová 972 51, Novomeského 15 21 10 18 49 50.
Čadca 022 01, 17. Novembra 1296 22 4 23 49 51.
Dolný Kubín 026 24, Hviezdoslavovo námestie 18 20 16 13 49 52.
Zvolen 960 49, Hronská 1467/3 19 8 21 48 53.
Nitra 950 50, Párovská 1 15 12 19 46 54.
Bratislava 834 08, Hubeného 23 19 8 18 45 55.
Liptovský Mikuláš 031 01, Komenského 10 18 8 19 45 56.
Kežmarok 060 14, Hviezdoslavova 20 18 8 18 44 57.
Trenčín 911 35, 1. mája 2 17 12 15 44 58.
Podbrezova 976 81, Družby 554/64 16 16 12 44 59.
Košice 040 11, trieda SNP 104 18 6 19 43 60.
Nové Mesto nad Váhom 915 01, Športová 41 16 8 19 43 61.
Prešov 080 01, Duklianska č. 16 13 4 25 42 62.
Poprad 058 01, Dlhé hony 3522/2 15 12 15 42 63.
Poprad 058 01, Dominika Tatarku 4666/7 17 10 13 40 64.
Liptovský Mikuláš 031 36, Hodžova 860/9 15 8 16 39 65.
Rajec 015 21, Javorová 5 20 4 14 38 66.
Myjava 907 01, Jablonská 5 12 4 13 29 67.
Veľký Meder 932 12, Bratislavská 38 8 0 11 19 68.
OD VZNIKU PROTEKTORÁTU A SLOVENSKÉHO STÁTU DO OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA
Česká republika (195 gymnázií) + Slovenská republika (68 gymnázií)
GYMNÁZIUM ADRESA 1. kolo 2. kolo 3. kolo počet bodů pořadí
Strážnice 696 62, Masarykova 379 41 38 51 130 1.
Galanta 924 01, Štvrť SNP 1004/34 42 38 43 123 2.
Ústí nad Orlicí 562 01, T.G. Masaryka 106 42 34 45 121 3.
Humenné 066 01, Komenského 4 33 38 49 120 4.
Sušice 342 16, Františka Procházky 324 39 34 45 118 5.
Jihlava 586 01, Jana Masaryka 1560/1 36 34 47 117 6.
Valašské Klobouky 766 01, Komenského 60 31 36 48 115 7.
Slavičín 763 21, Školní 822 36 32 44 112 8.
Plzeň 312 17, Opavská 21 31 34 46 111 9.
Praha 169 00, Parléřova 118/2 38 32 41 111 10.


NOVÉ

27. marec 2015 bol takmer obyčajný piatkový deň. Niektorí študenti však

nasmerovali svoje kroky do budovy Galantského osvetového strediska, kde

sa konala súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Priaznivci tohto

slovesného umenia poznajú súťaž pod názvom „Čaro  slova“.

Študentky prvého ročníka -  Karin Struhárová, Tereza Valovičová a Barbora

Beniánová  - reprezentovali naše gymnázium v tejto súťaži. Zodpovedne sa

na ňu pripravili a ich námaha nebola márna. Porota ocenila ich výkony nasledovne:

Karin Struhárová získala 1. miesto v prednese prózy a bude reprezentovať

našu školu na krajskom kole súťaže „Hollého pamätník“,  ktoré sa bude

konať 29. apríla 2015 v Trnave.

Tereza Valovičová získala 2. miesto v prednese poézie.

Študentkám srdečne gratulujeme a želáme im veľa ďalších úspechov.

 

Štúrov Zvolen

Rok 2015 sa nesie v znamení výročia 200. narodenia Ľudovíta Štúra. Naša

škola si výročie pripomenula aj súťažou v rétorike, ktorá  nesie meno po

našom slávnom jazykovedcovi, novinárovi a politikovi. Lukáš Luknár si

pripravil rečnícky prejav na tému „Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú

veci“. Odbornú porotu upútal nielen prednesom prejavu, ale aj peknými

myšlienkami a vystupovaním.

Lukáš bude reprezentovať gymnázium v celoštátnom kole, ktoré bude

trvať dva dni a bude sa konať 15. – 16. júna 2015 vo Zvolene.

Držíme mu palce!


NOVÉ


NOVÉ

Vážení rodičia,

prijímacie skúšky na Gymnázium Janka Matúšku štvorročné aj osemročné

štúdium sa uskutočnia v rovnaký termín.

1.kolo 1.termín prijímacích skúšok (4-ročné aj 8-ročné gymnázium) - 11.5.2015

1.kolo 2.termín prijímacích skúšok (4-ročné aj 8-ročné gymnázium) - 14.5.2015

Prihlášky treba odovzdať riaditeľovi ZŠ do 10.4.2015.

Riaditeľ ZŠ odošle prihlášky žiakov na SŠ vrátane 8-ročných gymnázií

do 20.4.2015.

PaedDr.Peter Černý

riaditeľ školy


NOVÉ

Dňa 10.12.2014 navštívili našu školu prezident SR pán Andrej Kiska a

prezident MR pán János Áder. Stretnutie sa uskutočnilo za prítomnosti

študentov a pedagógov oboch škôl Gymnázia Janka Matúšku a Gymnázia

Zoltána Kodálya s VJM, ktoré sídlia pod jednou strechou. Návšteva sa

uskutočnila v príjemnej a žičlivej atmosfére a stala sa jedným z najvýz -

namnejších okamihov v živote nášho gymnázia.


NOVÉ

Rada rodičov v spolupráci s riaditeľstvom GJMG pripravuje

14.2.2015 školský rodičovský ples, ktorý sa uskutoční

v jedálni školy od 19,00hod.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

NOVÉ

Dňa 15.1.2015 s zúčastnili študenti, ktorí úspešne reprezentovali

naše gymnázium i Slovenskú republiku v dejepisnej súťaži,

návštevy Senátu ČR.

Boli tam na pozvanie jeho predsedu spolu so študentmi

brnenského gymnázia, ktorí reprezentovali ČR.

Návšteva obsahovala spoločné oficiálne stretnutie so senátormi,

slávnostný obed a prehliadku Senátu ČR. Žiaci si odniesli

množstvo príjemných zážitkov.


NOVÉ

Dejepisná súťaž študentov gymnázií, ktorú organizuje pán

Mgr. Miroslav Stulák z Gymnázia Cheb je už dlhé roky

najväčším stretnutím stredoškolských študentov– historikov

v Českej a Slovenskej republike.

Súťaž sa koná každoročne od roku 1992, zúčastňujú sa jej

trojčlenné študentské tímy, ktoré prezentujú v písomných

testoch svoje vedomosti z histórie.

V tomto ročníku súťažiaci prezentovali svoje vedomosti

o období prvej a druhej Československej republiky, to je

od 28. októbra 1918 do 15. marca 1939.

Záštitu nad súťažou  prebrali najvyšší ústavní činitelia

Českej republiky a Slovenskej republiky.

Súťaže sa  zúčastnili renomovaní historici :  českí historici

prof. PhDr. Jan Rychlík DrSc., doc. Mgr. Jaroslav Šebek PhD.

a významný slovenský historik prof. PhDr. Roman Holec CSc.,

ktorí boli odbornými garantmi tohto ročníka súťaže.

Na finančnom zabezpečení stretnutia mladých historikov sa

okrem mnohých firiem a podnikateľov podieľali aj členovia

vlády ČR, členovia Poslaneckej snemovne a Senátu ČR,

mestské a krajské úrady Českej republiky a v tomto ročníku

sa po prvýkrát finančne zapojili aj predstavitelia vlády

Slovenskej republiky a poslanci Národnej rady Slovenskej

republiky. Väčšina takto získaných peňazí sa použila na

zakúpenie publikácií s historickou tematikou pre všetkých

účastníkov súťaže. 9. apríla 2014 sa uskutočnili krajské

kolá vo všetkých 22 krajoch ČR a SR, do ktorých sa

prihlásilo celkom 257 gymnázií z obidvoch republík.

Z týchto krajských kôl postúpilo 75 gymnázií, ktoré

sa stretli 20. novembra 2014 na veľkom finále v Chebe.

Našu školu, ktorá sa úspešne prebojovala cez krajské

kolo a postúpila z druhého miesta, čakala náročná úloha.

Tím študentov v zložení Karolína Hirková z 3.B, Jaroslav Jaroš

zo Septimy a Márk Erdélyi z 3.A sa pod vedením Mgr. Rozálie

Csemezovej mesiace zodpovedne pripravoval na reprezentáciu

nielen Gymnázia Janka Matúšku v Galante, ale aj republiky.

Ich snaha a úsilie boli odmenené  najväčšou radosťou  a

úspechom–triumfálnym víťazstvom medzi tímami zo Slovenskej

republiky a 17. miestom medzi všetkými účastníkmi súťaže.

Srdečne blahoželáme!


NOVÉ

Dňa 19.11.2014 boli ocenení študenti u predsedu TTSK

p.T.Mikuša. Za našich študentov bol ocenený J.Jaroš

za výborné výsledky a dosiahnuté ocenenia v mnohých

súťažiach.


NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ


NOVÉ

Gymnázium Janka Matúšku v spolupráci s Gymnáziom Z.Kodálya s VJM

už tradične organizovali športový deň TTSK. Športový deň sa konal

2.10.2014 a zúčastnili sa na ňom školy - poriadajúca škola Gymnázium

Janka Matúšku, Gymnázium Zoltána Kodálya, Stredná odborná škola

technická a Stredná odborná škola obchodu a služieb. Tradične bolo

pozvané i Gymnázium z Mikulova v ČR ale z dôvodu technických príčin

sa nedostavilo.

Študenti súťažili v nasledovných disciplínach:

Disciplíny: Počet študentov
Atletika 60m dievčatá 8
100m chlapci 8
500m dievčatá 8

1000m chlapci 8
Skok do diaľky dievčatá 8
chlapci 8
Štafeta 4x250m dievčatá 16
4x250m chlapci 16
Stolný tenis dievčatá 8
chlapci 8
Tenis dievčatá 4
chlapci 4
Volejbal dievčatá 48
Futsal chlapci 40

SPOLU: 192

PaedDr.Peter Černý

riaditeľ školy

 

NOVÉ

ÚSPEŠNOSŤ PRIJATIA ŠTUDENTOV NA VYSOKÉ ŠKOLY

Šk. rok 2013 / 2014

zameranie

4.A

4.B

oktáva

spolu

technické odbory

informatika

 

3

 

10

 

8

 

21

prírodovedné odbory

učiteľstvo s prírodovedným zameraním

 

1

 

2

 

3

 

6

ekonomické odbory

 

 

3

 

 

 

3

filozofické a humanitné odbory

učiteľstvo s humanitným zameraním

masmediálne štúdiá, sociálna práca

 

1

 

4

 

7

 

12

právo

hospodárska politika

 

1

 

1

 

4

 

6

Akadémia ozbrojených síl

 

 

 

 

1

1

Slovenská poľnohospodárska univerzita

potravinové zdroje

 

1

 

1

 

2

4

zdravotníctvo

 

 

 

1

 

1

 

2

farmácia

 

 

 

1

 

1

pedagogické fakulty

učiteľstvo pre materské školy, šport

 

1

 

2

 

2

5

Fakulta telesnej výchovy a športu

 

 

1

 

 

1

CELKOVÉ  VYHODNOTENIE

 

4.A

4.B

oktáva

spolu

počet žiakov - maturantov

17

23

29

69

počet prijatých

12

22

28

62

celková úspešnosť

71%

96%

97%

90%

z počtu prijatých nastúpili na súkromné vysoké školy

 

1

 

1

 

1

3

z počtu prijatých nastúpili na vysoké školy v Českej republike

 

 

1

 

1

 

3

z počtu prijatých nastúpili na vysoké školy v Maďarsku

 

 

 

1

 

1

 

Vypracoval: Mgr. Peter Ferenc

výchovný poradca


NOVÉ

Začiatok školského roka 2014/2015 bude 2.septembra 2014 (utorok)

o 8.00 hod v Aule Gymnázia Janka Matúšku na 1.poschodí pre študentov

1.ročníka a Primy.

Študenti ostatných tried budú mať slávnostné otvorenie školského roka

s triednymi vo svojich triedach.

PaedDr.Peter Černý

riaditeľ školy


NOVÉ

VYBAVOVANIE POTVRDENÍ A PREUKÁŽOK POČAS PRÁZDNIN:
1.7. - 11.7.2014
18.8. - 28.8:2014

Od 8.00 do 12.00 hod.

 

PaedDr.Peter Černý

riaditeľ školy


 

NOVÉ

Zápis prijatých žiakov štvorročného i osemročného štúdia

sa uskutoční dňa 23.5.2014 od 8,00 hod.do 16,00 hod.

na sekretariáte Gymnázia Janka Matúšku.

Žiaci štvorročného štúdia, ktorí neboli prijatí v prvom termíne

a majú záujem o štúdium na našej škole, je potrebné aby sa

ich zákonný zástupca voči rozhodnutiu riaditeľa školy odvolal.

Po posúdení odvolania môže prísť (vzhľadom na nedostatočný

počet zapísaných žiakov) k zmene rozhodnutia a k prijatiu žiaka

na štúdium.

PaedDr.Peter Černý

riaditeľ školy

NOVÉ

Dňa 25.4.2014 sa študenti nášho gymnázia zúčastnili koncertu vážnej hudby v rímskokatolíckom kostole Sv. Štefana Kráľa. Vystúpil spevokol GAUDIUM z nášho partnerského Gymnázia z Mikulova z Českej republiky. Fotogaléria

NOVÉ

UPOZORNENIE!

Rodičia študentov v štvrtom ročníku a v Oktáve si môžu pozrieť časový

rozpis ústnych maturitných skúšok na internetovej žiackej knižke svojho

dieťaťa.

NOVÉ

Kritériá pre prijatie žiakov na osemročné a štvorročné

štúdium na Gymnáziu Janka Matúšku v Galante.
Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

NOVÉ

Deň narcisov 2014

Dňa 11.4.2014 sa naša škola opäť zapojila do projektu Ligy proti

rakovine zbierky Deň narcisov. Počas jediného dňa vyrážajú do ulíc

miest a obcí dobrovoľníci a aj študenti našej školy s pokladničkami,

aby mala verejnosť možnosť vhodiť do ne ľubovoľný príspevok a

mohla sa tak pridať k veľkej rodine ľudí podporujúcich túto ušlachtilú

vec. Naše gymnázium je účastníkom projektu od samého začiatku

organizovania zbierok.

Symbolom Dňa narcisov je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý

si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom

vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.

Naši študenti vyzbierali tento rok 1 547,42€, ktoré boli poukázané

na účet Ligy proti rakovine.


NOVÉ

Graffiti trochu inak...

Na časti prízemia nášho gymnázia vznikla netradičná maľba

technikou graffiti mladého umelca.

Zobrazuje slovanských vierozvestcov sv. Konštantína a Metoda.

Spolu s logom nášho gymnázia vytvárajú modernú kompozíciu.

Maľbou sme chceli poukázať na to, že táto technika sa dá

využiť aj zaujímavým spôsobom. Na celom svete vznikajú

spolky mladých umelcov, ktorí stvárňujú realitu pomocou

graffiti. Maľba sa stretla s pozitívnym ohlasom medzi študentmi

a pedagógmi. Predpokladáme, že toto umelecké dielo nie je

posledné na našej škole.


NOVÉ Študenti našej školy sa 19.3.2014 o 10,00 hod zúčastnia

historicko-divadelného predstavenia spoločnosti VIA HISTORICA.

Vstupné 2€ na študenta.


NOVÉ Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

 

 

NOVÉ Milí rodičia a priatelia školy,

dovoľte mi osloviť Vás v súvislosti s možnosťou poukázania sumy

do výšky 2% zaplatenej dane. Budeme veľmi radi, ak poukážete

tieto finančné prostriedky na účet Rodičovského združenia pri

Gymnáziu Janka Matúšku v Galante a pomôžete tak nielen škole,

ale predovšetkým jej študentom, Vašim deťom.

Ďakujeme za Vašu ústretovosť a ochotu pomôcť.

________________________S úctou

________________________PaedDr.Peter Černý

________________________riaditeľ školy

 

NOVÉ Suma 230, získaná za predané perníky na vianočných trhoch,

bola vložená do fondu na záchranu Neogotického kaštiela v Galante.

 


 

NOVÉ ÚSPEŠNOSŤ PRIJATIA ŠTUDENTOV GYMNÁZIA JANKA MATÚŠKU V GALANTE NA VYSOKÉ ŠKOLY Šk. rok 2012 / 2013
NÁJDETE TU: ÚSPEŠNOSŤ PRIJATIA

NOVÉ Športový deň TTSK - 3.10.2013
Zúčastnia sa všetky stredné školy z mesta Galanta a takisto budú súťažiť študenti z nášho partnerského gymnázia z Mikulova z Českej Republiky.

Začiatok školského roka 2013/2014
Pondelok 2.9.2013

 

____________________________________________________________________________________

.

.

.

Stránka je optimalizovaná pre prehliadač Google Chrome. Prevziať ho zadarmo môžete tu.

 

ODZjOTZhN