Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok:OBEDY ...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562

ZVONENIE:

0.hodina: 7,10 - 7,55

1.hodina: 8,00 - 8,45

2.hodina: 8,50 - 9,35

3.hodina: 9,50 - 10,35

4.hodina: 10,45 - 11,30

5.hodina: 11,35 -12,20

6.hodina: 12,25 - 13,10

7.hodina: 13,15 -14,00

8.hodina: 14,05 - 14,50

9.hodina: 14,55 -15,40Úvod

_____________________________________________stiahnite si tlačivo 2% z dane

_____________________________________________stiahnite si tlačivo potvrdenieo zaplatení dane

_____________________________________________stiahnite si skladačku o škole

_____________________________________________prezrite si našu facebookovú stránku

NOVÉ

Kritériá pre prijatie žiakov na štvorročné a osemročné

štúdium v školskom roku 2019/2020.


 

NOVÉ

Dňa 26.3.2019 (utorok) sa v aule Gymnázia Janka Matúšku

v Galante uskutočnia prijímacie skúšky do triedy s bilingválnym

vyučovaním.

NOVÉ

Kritériá pre prijatie žiakov na bilingválne štúdium v školskom

roku 2019/2020.NOVÉ

Prijatie u predsedu TTSK

link

NOVÉ

Úspešná reprezentácia študentov Gymnázia Janka Matúšku v Galante

v medzinárodnej dejepisnej súťaži

Medzinárodná dejepisná súťaž gymnázií je najväčšia súťaž stredoškolákov

ČR a SR.  O význame súťaže svedčí aj fakt, že záštitu pravidelne preberajú

najvyšší ústavní činitelia oboch republík – predseda Senátu PČR, predseda

Poslaneckej snemovne PČR ,predseda NR SR, ministri školstva ČR a SR,

pražský a bratislavský arcibiskup. Odbornými garantmi sú renomovaní

historici prof.PhDr.Jan Rychlík,PhDr.Petr Blažek,doc.Mgr.Jaroslav Šebek

a prof.PhDr.Roman Holec.

Súťaž organizuje Mgr.Miroslav Stulák z Gymnázia Cheb a Nadačný fond

Gaudeamus pri Gymnáziu Cheb každoročne od roku 1992.

Motív tohtoročného XXVII. ročníku znel „Rok naděje a léta zklamání“.

Trojčlenné študentské tímy museli odpovedať na náročné otázky a dokázať

znalosti z obdobia  československých dejín v rokoch 1968 -1977.

5.apríla 2018 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže, do ktorého sa zapojilo

259 gymnázií a 22.novembra 2018 sa v priestoroch Západočeskej univerzity

v Chebe konalo finále za účasti 75 najúspešnejších gymnázií.

Našu školu zastupoval tím v zložení Lucia Ilavská zo sexty, Ján Cholvadt

z oktávy a Peter Bernáth z oktávy, ktorý sa  mesiace zodpovedne

pripravoval na reprezentáciu nielen Gymnázia Janka Matúšku v Galante,

ale aj republiky. Celkovým víťazom súťaže sa stalo Biskupské gymnázium

Brno. Najúspešnejším gymnáziom zo Slovenska sa stalo Gymnázium Janka

Matúšku v Galante, ktoré obsadilo 3. miesto.

Ocenením a odmenou za prácu a vynikajúci výsledok v súťaži(okrem

hodnotných vecných darov) bolo i pozvanie najvyšších ústavných činiteľov ČR.

Dňa 16.1.2019 boli študenti so svojou vyučujúcou Mgr. Rozáliou Csemezovou

a riaditeľom školy PaedDr. Petrom Černým pozvaní do Prahy, kde absolvovali

zaujímavý bohatý program.

Ich prvou zastávkou boli Olšanské cintoríny, kde boli účastní  pri kladení venca

na hrob Jana Palacha pri príležitosti pietnej spomienky 50. výročia upálenia

tohto študenta.

Navštívili Arcibiskupský palác v Prahe , kde boli prijatí prímasom Českej

republiky kardinálom Dominikom Dukom.

Boli pozvaní k predsedovi Poslaneckej snemovne PČR  a k podpredsedovi

Senátu PČR Milanovi Štěchovi. Pri tejto príležitosti  absolvovali spoločenské

stretnutie, obed a predseda Poslaneckej snemovne PČR ich ocenil

pamätnými listami.

Mali možnosť sa osobne stretnúť s Karolom Dobiášom, majstrom Európy

vo futbale v Belehrade.

Na Václavskom námestí si vypočuli v podaní historika PhDr.Petra Blažeka

prednášku  a prehliadli si výstavu venovanú Janovi Palachovi.

Prechádzku  historickým centrom Prahy ukončili pri Pražskom orloji, kde

mali jedinečnú šancu prehliadky tejto kultúrnej pamiatky UNESCO v Česku.

FOTOGALERIA

článok v novinách ČR o tomto podujatí

správa na stránke poslaneckej snemovne

NOVÉ

Prečítajte si:

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a

podmienkach za školský rok 2017/2018

NOVÉ

Dňa 22.novembra 2018 sa GJMG zúčastnilo na medzinárodnej Dejepisnej

súťaži gymnázií ČR a SR. Významné historické podujatie organizuje

Mgr.Miroslav Stulák z Gymnázia v Chebe.

Témou tohto ročníka bolo historické obdobie od roku 1968 do roku 1977

s pomenovaním ROK NADEJE A LÉTA ZKLAMÁNÍ.

Našu školu reprezentovali LUCIA ILAVSKÁ(sexta), JÁN CHOLVADT(oktáva)

a PETER BERNÁTH (oktáva), pod vedením Mgr.Rozálie Csemezovej.

Stali sa najúspešnejším tímom zo Slovenska a medzi všetkými súťažiacimi

sa umiestnili na 3.mieste, čo je v histórii súťaže najlepšie umiestnenie

gymnázia zo Slovenska.

Trojici úspešných študentov a ich vedúcej blahoželáme a ďakujeme za

šírenie dobrého mena našej skoly.

FOTO1 , FOTO2, FOTO3, FOTO4, FOTO5

video zo súťaže a z pobytu súťažiacich

NOVÉ

Dobrý deň,

dovoľte mi, aby som Vás oboznámil s dosiahnutým úspechom študenta

nášho gymnázia Dejana Prokopa, ktorý získal bronzovú medailu na

celosvetovej olympiáde z astronómie a astrofyziky, ktorá sa uskutočnila

v dňoch 3. až 11.11.2018 v Číne. Na tejto XII. medzinárodnej olympiáde

úspešne reprezentoval Gymnázium Janka Matúšku v Galante, Trnavský

samosprávny kraj i celé Slovensko.

Súťaž pozostávala z troch častí:

1. Teoretická – počítanie príkladov z astronómie a astrofyziky

2. Praktická – riešenie úloh z ďalekohľadov, poznávanie hviezd na slepej

mape

3. Dátová – spracovávanie dát z ďalekohľadov.

Absolvent našej školy Dejan Prokop u nás maturoval v máji 2018 a od tohto

školského roku študuje na Karlovej univerzite v Prahe na matematicko –

fyzikálnej fakulte, odbor fyzika.

S pozdravom,

PaedDr. Peter Černý, riaditeľ Gymnázia Janka Matúšku v Galante

pozrite si videá:

krea

rtvs


NOVÉ

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre dotknutú osobu

 

NOVÉ


NOVÉ

Úspešnosť prijatia študentov na VŠ v školskom roku 2017/2018

NOVÉ

Dňa 24.9.2018 (pondelok) sa uskutoční o 16,00hod celoškolské

ZRPŠ v aule školy.

Účasť rodičov nutná aj z dôvodu informácií o maturitných skúškach

v roku 2019.

Po celoškolskom rodičovskom sa uskutočnia triedne rodičovské

schôdze.

NDA2YT