Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok:OBEDY ...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562

ZVONENIE:

0.hodina: 7,10 - 7,55

1.hodina: 8,00 - 8,45

2.hodina: 8,50 - 9,35

3.hodina: 9,55 - 10,40

4.hodina: 10,45 - 11,30

5.hodina: 11,35 -12,20

6.hodina: 12,25 - 13,10

7.hodina: 13,15 -14,00

8.hodina: 14,05 - 14,50

9.hodina: 14,55 -15,40Úvod

________________________________________NOVÉ_stiahnite si tlačivo 2% z dane

_____________________________________________stiahnite si tlačivo potvrdenieo zaplatení dane

_____________________________________________stiahnite si skladačku o škole

_____________________________________________prezrite si našu facebookovú stránku

TLAČIVO - čestné vyhlásenie 8 - ŽIACI

/fotky55/Vyhlásenie _príloha č.8.docx

TLAČIVO - čestné vyhlásenie 9c - ZAMESTNANCI

/fotky55/Vyhlásenie 9c.docx 

VÝSLEDKOVÉ LISTINY Z PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

4-ročné štúdium

/fotky55/4R.pdf

8-ročné štúdium

/fotky55/8R.pdf

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM

4-ročné štúdium

/fotky55/621006_4R.pdf

8-ročné štúdium

/fotky55/621006_8R.pdf

NOVÉ

Gymnázium Janka Matúšku v Galante Vám dáva do pozornosti niekoľko podstatných informácií týkajúcich sa prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 do triedy Prímy osemročného gymnázia a dvoch tried štvorročného štúdia.

1. Kritériá pre prijatie do týchto tried budú zverejnené na stránke školy www.gymslga.sk do 26.2.2021.
2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v SŠ je do 16.4.2021 tak pre osemročné štúdium ako aj štvorročné štúdium.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte riaditeľa školy na tel.č. 0911864562.

Pripájame Vám, vzhľadom na to, že nemôžeme uskutočniť Deň otvorených dverí, niekoľko videí z predchádzajúceho obdobia, ktoré čiastočne zachytáva život študentov na našej škole:

Spoluprácu s Gymnáziom Eisenstadt v Rakúsku, odkaz na video: Video Eisenstadt
(okrem toho máme veľmi úzku spoluprácu s Gymnáziom Mikulov v ČR)

Školský ples študentov, odkaz na video: Video Ples

Deň otvorených dverí, odkaz na video: Video DOD

 

 

OZNAM

Oliver Nagy, žiak triedy Sexty Gymnázia Janka Matúšku v Galante

-Expedícia MARS:

"Začiatok súťaže tvorili internetové kolá, kde sme mali vyplniť prihlášku,

napísať o sebe,našich záujmoch a úspechoch. Zároveň bolo našou úlohou

vytvoriť motivačný list, v ktorom sme dostali priestor písať o sebe

podrobnejšie, aby sme zaujali organizátorov. Na základe toho sa

uskutočnil výber postupujúcich do projektového kola. V tejto časti

súťaže sme si vybrali jednu z piatich odborností (fyzik, inžinier,

konštruktér, biológ, popularizátor) a podľa zadania spravili akýsi

výskum, ktorý sme podrobne spracovali do nášho projektu. Ja som si

vybral odbornosť fyzik a môj výskum sa zaoberal vlnami na vodnej

hladine a meraním ich základných parametrov. Musel som nájsť spôsob,

ako ich merať a vytvoriť aparatúru, vďaka ktorej ich môžem merať.

K tejto práci sme taktiež museli vytvoriť tzv. „poster,“ ktorý bol

stručným zhrnutím celého projektu. Tie sme neskôr prezentovali pred

organizátormi a ostatnými súťažiacimi online formou na tzv. „poster

session.“ Na základe toho sa vytvoril zoznam postupujúcich do semifinále.

To sa bežne organizuje prezenčne, ale kvôli súčasnej situácii

prebiehalo online. Semifinále trvalo 3 dni, počas ktorých sme okrem

iného riešili logické úlohy, diskutovali o možných vylepšeniach

stratosférického balónu, mali prednášky,alebo plnili tzv. „challenges.“

Na záver semifinále sme boli rozdelení do tímov podľa odborností, kde

bolo našou úlohou vytvoriť odbornostný projekt. Mali sme určiť,

aký typ solárnych článkov by bol ideálny pre misiu na Mars.

Tvorba tohto projektu obnášala meranie účinnosti článkov, ktoré

sme predtým dostali poštou, zisťovanie, ako sa účinnosť

mení v marťanských podmienkach, ako na ňu vplývajú rôzne faktory

alebo akú musia mať plochu a kam ich umiestniť, aby pokryli

spotrebu energie počas celej misie. Projekt sme na záver prezentovali

na online konferencii prístupnej pre verejnosť, kde zároveň došlo

k vyhláseniu desiatich finalistov, medzi ktorými som aj ja.

Nasleduje finále, ktoré sa má počas niekoľkých dní uskutočniť

prezenčne hneď, ako to pandemické nariadenia umožnia.

Tam sa vyberie 5 členov posádky na 100-hodinovú simulovanú misiu

na Mars." spracoval Oliver Nagy

 

Blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu Gymnázia Janka

Matúšku v Galante a prajeme veľa šťastia v ďalšej súťaži.

PaedDr.Peter Černý, PhD.

riaditeľ školy

OZNAM

Správa o vychovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

za školsky rok 2019/2020

OZNAM

Žiaci Gymnázia Janka Matúšku v Galante budú mať dištančné vyučovanie

do 27.11.2020 podľa platného rozvrhu hodín.

Žiaci, ktorí si potrebujú zobrať zo školy učebnice, resp. iné učebné

materiály, môžu tak urobiť dňa 26.10.2020 v čase od 7,30 do 9,00 hod.

Termíny prázdnin sú nasledovné:

- 30.10.2020

- 2.11.2020

- 6.11.2020

- 9.11.2020

Počas týchto prázdnin sa nevyučuje, žiaci neposielajú žiadne úlohy, ani

vypracované zadania.

V prípade akýchkoľvek nových usmernení zo strany MŠ SR, resp. zriaďovateľa

budú žiaci informovaní prostredníctvom triednych vyučujúcich a oznamov na

internetovej stránke školy.

Štvrťročná hodnotiaca porada sa uskutoční dňa 10.11.2020. Známky z

jednotlivých predmetov budú priebežne dopisované do IZK. V prípade

akýchkoľvek otázok kontaktujte svojich triednych vyučujúcich, resp.

riaditeľa školy.

S pozdravom,

PaedDr. Peter Černý, PhD., riaditeľ školy

 

OZNAM

Od 12.10.2020 (od pondelka) prechádza Gymnázium Janka Matúšku

z nariadenia ministra školstva na dištančnú formu vzdelávania, okrem

tried Príma, Sekunda, Tercia a Kvarta, ktoré sa učia podľa platného

rozvrhu hodín v škole. Obedy budú pre týchto študentov zabezpečené

v školskej jedálni.

Ďalšie informácie o dištančnom vzdelávaní dostanú študenti od triednych

vyučujúcich v priebehu pondelka 12.10.2020.

PaedDr.Peter Černý, PhD.

riaditeľ školy

OZNAM

Ďakujeme všetkým rodičom za pomoc a spoluprácu v predchádzajúcom

školskom roku.


OZNÁMENIE

Pre končiacich študentov online časopis, ktorý sa vám načíta, ak

kliknete na názov "KAM PO STREDNEJ"

 

NOVÉ

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre dotknutú osobu

OGNjNWU3M