Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok:OBEDY ...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562

ZVONENIE:

0.hodina: 7,10 - 7,55

1.hodina: 8,00 - 8,45

2.hodina: 8,50 - 9,35

3.hodina: 9,50 - 10,35

4.hodina: 10,45 - 11,30

5.hodina: 11,35 -12,20

6.hodina: 12,25 - 13,10

7.hodina: 13,15 -14,00

8.hodina: 14,05 - 14,50

9.hodina: 14,55 -15,40


» Zoznam učiteľov
Zoznam učiteľov

P.č.

Celé meno

Aprobácia

Predmetové komisie

Triednictvo

1

- Mgr. Andrea Matušíková Badová

Aj - Estv


2

- Mgr. Tibor Bagi

Tv-Bv-B-Etv

vedúci PK TV

Prima

3

- Mgr. Eva Báncziová

Sj - Tj

4

- PaedDr. Ingrid Baručáková

Sj - NoS

II.B

5

- Mgr. Henrieta Boledovicsová

Sj - Nj

vedúca PK Sj

Oktáva

6

- Mgr. Rozália Csemezová

Sj - D

vedúca PK D, Estv,NoS

SExta

7

- PaedDr. Katarína Černá

B - M

III.A

8

- PaedDr. Peter Černý

Sj - NoS

riaditeľ školy

9

- Mgr. Peter Ferenc

Ch - M

vedúci PK Ch, Vých.p.

Sekunda

10

- Mgr. Martina Gálová

Aj - Hv

11

- Mgr. Andrea Hamráková

Nj - Tv

12

- Mgr. Andrea Hrotková

D-Estv-Rj

13

- RNDr. Eva Kmeťová

Ch - F


 

14 - Mgr. Klára Kovácsová Aj

15

- PaedDr. Ľubica Kozmerová

F - Ch -Nj

IV.A

16

- RNDr. Dáša Krajčovičová

B - Ch

vedúca PK Bio

17

- Ing. Iveta Lintnerová

B - Ekol

 

18 - Mgr. Marko Mičánek Aj - Inf

19

- Mgr. Eva Navrátilová

F -M

II.A

20

- Mgr. Vladimír Novota

G - Pedag

Kvarta

21 - Mgr. Michaela Perinovič Aj - NoS I.A

22

- Mgr. Zuzana Novotová

Nj

vedúca PK cudzích jaz. I.BG

23

- Ing. Helena Szatmárová

Nj

 

24

- Mgr. Čaba Šemetka

Tv - Bv - B

Zástupca riaditeľa školy

25

- Mgr. Ingrid Šmelková

B - M

Tercia

26

- Mgr. Eva Šuchterová

F - M

vedúca PK Mat, Fyz, Inf

Septima

27

- Mgr. Andrej Tábori

Tv

Kvinta

28

- PaedDr. Terézia Vámošová

B - Ch

IV.B

29
- Mgr. Kamila Orbánová
Aj


M2UzN