Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok:OBEDY ...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562

ZVONENIE:

0.hodina: 7,10 - 7,55

1.hodina: 8,00 - 8,45

2.hodina: 8,50 - 9,35

3.hodina: 9,50 - 10,35

4.hodina: 10,45 - 11,30

5.hodina: 11,35 -12,20

6.hodina: 12,25 - 13,10

7.hodina: 13,15 -14,00

8.hodina: 14,05 - 14,50

9.hodina: 14,55 -15,40» Zoznam učiteľov
Zoznam učiteľov

P.č.

Celé meno

Aprobácia

Predmetové komisie

Triednictvo

1

- Mgr. Tibor Bagi

Tv-Bv-B-Etv

vedúci PK TV
Kvarta

2

- Mgr. Eva Báncziová

Sj - Tj

 


3

- PaedDr. Ingrid Baručáková

Sj - NoS

1.A

4

- Mgr. Henrieta Boledovicsová

Sj - Nj

vedúca PK Sj

Tercia

5

- Mgr. Lucia Branderská

 

 

 

6

- Mgr. Rozália Csemezová

Sj - D

vedúca PK D, Estv,Obn, Etv

Príma

7

- PaedDr. Katarína Černá

B - M

2.A

8

- PaedDr. Peter Černý, PhD.

Sj - NoS

riaditeľ školy

9

- Mgr. Peter Ferenc

Ch - M

vedúci PK Ch, Bio, Vých.p.

Kvinta

10

- Mgr. Andrea Hamráková

Nj - Tv

11

- Mgr. Andrea Hrotková

D-Estv-Rj

12

- Mgr.Viktor Klimo

 

13

- RNDr. Eva Kmeťová

Ch - F


 

14

- Mgr. Klára Kovácsová

Aj


Sekunda

15

- PaedDr. Ľubica Kozmerová

F - Ch - Nj

 

3.BG

16

- RNDr. Dáša Krajčovičová

B - Ch

 

Oktáva
17 - Mgr. Andrea Matušíková Badová Aj-Estv 2.BG

18

- Mgr. Marko Mičánek

Aj - Inf

 

19

-Mgr. Beáta Mišovičová

B-Tv

 

20

- Mgr. Eva Navrátilová

F - M

vedúci PK M, F, Inf

 

21

- Mgr. Vladimír Novota

G - Pedag


Septima

22

- Mgr. Zuzana Novotová

Nj

vedúci PK cudzie jazyky

4.BG

23

- Mgr. Michaela Perinovič

Aj - NoS

 

4.A

24

- Mgr. Ingrid Šmelková

B - M

Sexta

25

- Mgr. Eva Šuchterová

F - M

zástupca riaditeľa

 

26

- PaedDr. Terézia Vámošová

B - Ch

3.A

28

 

 

 

29
NTZhM