Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok: Jedálne lístky sú prístupné v novej aplikácii - strava.cz. Bližšie...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562

ZVONENIE:

0.hodina: 7,10 - 7,55

1.hodina: 8,00 - 8,45

2.hodina: 8,50 - 9,35

3.hodina: 9,55 - 10,40

4.hodina: 10,45 - 11,30

5.hodina: 11,35 -12,20

6.hodina: 12,25 - 13,10

7.hodina: 13,15 -14,00

8.hodina: 14,05 - 14,50

9.hodina: 14,55 -15,40ARCHIV UVEREJNENYCH SPRAV
prezentacia školy

NOVÉ

Burza stredných škôl Sládkovičovo


NOVÉ

Burza stredných škôl v Seredi, kde sme mali tiež

zastúpenie.


NOVÉ

Ďakujeme za vašu veľkú účasť u nás na škole.

foto1 foto2 foto3 foto4

foto5 foto6 foto7 foto8

foto9 foto10 foto11 foto12

foto13 foto14 foto15 foto16

foto17 foto18

 

Dovoľujeme si pozvať Vás  na „Deň otvorených dverí“ Gymnázia

Janka Matúšku v Galante dňa 27. novembra 2019 (v stredu)

so začiatkom o 8,30 hod. v aule gymnázia.

Deň otvorených dverí je určený pre žiakov, ktorí majú záujem

študovať na štvorročnom, osemročnom i päťročnom type štúdia.

V prípade päťročného bilingválneho typu štúdia ide o žiakov nielen

9.ročníka, ale aj 8.ročníka ZŠ. Druhým vyučovacím jazykom

na bilingválnom type štúdia je nemecký jazyk.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

PaedDr. Peter Černý, PhD., riaditeľ školy

NOVÉ

Prezentácia nášho gymnázia v Trnave na podujatí "KAM NA

STREDNÚ ŠKOLU", ktorá mala veľký úspech.

foto1 foto2

NOVÉ

Študenti našej školy sa 19.11.2019 zúčastnili exkurzie do Rakúska

"Po stopách Esterházy".

Študenti triedy 1.A a 2.BG mali tú možnosť a navštívili dve sídla

rodiny Esterházy, a to hrad vo Forchtensteine a zámok v Eisenstadte.

Celý poznávací zájazd bol veľkým kultúrnym zážitkom a ďakujeme

mestu Galanta,že mali naši študenti túto možnosť.

foto1 foto2 foto3 foto4

NOVÉ

Nežná revolúcia v meste Galanta – NOVEMBER ´89

- vzdelávacie podujatia pre študentov a verejnosť

 

November ´89 sa nezmazateľne zapísal do našich novodobých dejín.

Pripomenutie si kľúčových udalostí Nežnej revolúcie i tých, ktoré jej

predchádzali, bolo témou vzdelávacích podujatí pre mládež i dospelých,

ktoré pripravilo a zrealizovalo pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie

Galantské osvetové stredisko v spolupráci so študentmi Gymnázia Janka

Matúšku v Galante. Dňa 12. novembra 2019 sa uvedené edukačné podujatia

uskutočnili od 10.00 hod. v priestoroch Gymnázia Janka Matúšku v Galante

pre študentov a od 14.00 hod. v priestoroch Galantského osvetového

strediska pre verejnosť. Vzdelávací program vznikol v rámci projektu

Nadácie Milana Šimečku pod názvom „Študenti po stopách totality“,

ktorý zostavili a prezentovali študenti Gymnázia Janka Matúšku v Galante.

Do prípravy a realizácie projektu sa zapojili študenti, ktorých spája

spoločný záujem o históriu a preto sa združujú pod názvom „História

nás baví“.Päť študentov - Lucia Ilavská,Kevin Miklós, Karin Elkuch,

Veronika Kusendová a Natália Bačová spolu so svojou vyučujúcou

Mgr. Rozáliou Csemezovou celý obrazovo-slovný program pripravili

na vynikajúcej úrovni a bolo skutočne vidieť, že dejinám a historickým

udalostiam sa venujú s veľkou záľubou. Popri prezentovaných

faktografických údajoch študenti výborne spracovali aj svedectva

a spomienky ľudí, ktorí prežili obdobie totality a sú veľmi hodnotným

výpovedným materiálom. Novembrovými udalosťami občania aktívne

deklarovali svoju vôľu slobodne žiť a taktiež odhodlanie prevziať

zodpovednosť za demokratickú občiansku spoločnosť. Do konca

novembra 2019 majú v priestoroch Gymnázia Janka Matúšku

v Galante študenti i široká verejnosť možnosť vzhliadnuť autentické

fotografie autora Jozefa Kepperta, ktoré zachytávajú revolučné udalosti

Novembra ´89 v meste Galanta.

 

Galantské osvetové stredisko


článok bol zverejnený na stránke TTSK:

https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/nezna-revolucia-v-meste-galanta-november-89/

Nové

Prezentácia našej školy na spoločnej akcii stredných škôl v Šali.


https://www.rtvkrea.sk/dilema-deviatakov

uvodne oznamy

OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci!

Oznamujem Vám niekoľko informácií týkajúcich sa otvorenia

nového školského roka 2020/2021.

1. Dňa 2.9.2020 bude budova Gymnázia Janka Matúšku

otvorená pre študentov od 7,20hod. Žiakom pri hlavnom

vchode bude odmeraná teplota, žiaci odovzdajú vyhlásenie

o bezinfekčnosti a dotazník vyplnený zákonným zástupcom

triednym učiteľom.

Žiak musí mať na tvári rúško a v priestoroch školy počas

celého vyučovania.

2. V dňoch 2.9. až 14.9. 2020 bude na škole skrátená forma

vyučovania a to nasledovne:

1.hod: 8,00-8,30

2.hod: 8,35-9,05

3.hod: 9,15-9,45

4.hod: 9,50-10,20

5.hod: 10,25-10,55

6.hod: 11,00-11,30

7.hod: 11,35-12,05

Ďalšie hodiny (8. a 9.hodina) budú dištančnou formou.

3. Obedy sa v dňoch 2.9. až 14.9. vzhľadom na skrátený

rozvrh a epidemiologické opatrenia nepodávajú. Takisto

bude zatvorený aj bufet.

Počas tohto obdobia až do odvolania je akýkoľvek vstup

rodičov a cudzích osôb do školy zakázaný. Preto aj rodičia

Prímy a prvého ročníka nemôžu byť prítomní na otvorení

školského roka v interiéri školy!

4. V prípade ak triedni vyučujúci nepreposlali žiakom

jednotlivé tlačivá (z technických dôvodov) je možné

stiahnuť tieto tlačivá z internetovej stránky školy.

5. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte riaditeľa

školy na čísle 0911 864 562.

Prajem všetkým študentom, ich rodičom a vyučujúcim

Gymnázia Janka Matúšku, napriek všetkým nepriaznivým

okolnostiam úspešný školský rok 2020/2021.

 

S pozdravom

PaedDr.Peter Černý, PhD.

riaditeľ školy

 

vzhlasenie o bezinfekčnosti

zdravotny dotaznik

 

OZNÁMENIE

Držitelia ISIC preukazov, tu je návod na kompletnú obnovu

ISIC kariet. Neplatí pre nových nastupujúcich študentov a

študentov, ktorí si chcú vybaviť novú kartu ISIC.

List_pre_rodicov_kompletna_revalidacia_2020_JUN.pdf

rada školy-volba

OZNAM

Vážení rodičia!

Dovoľujem si Vám oznámiť, že z dôvodu konania volieb do Rady školy

pri Gymnáziu Janka Matúšku  v Galante za zástupcov rodičov,

sa dňa 5.10.2020 (pondelok) o 15,30 hod uskutočnia triedne ZRPŠ.

Dovoľujem si Vás požiadať o návrhy na kandidátov do volieb

Rady školy (prípadne o prezentovanie svojho záujmu o členstvo

v Rade školy).

Tieto návrhy je potrebné nahlásiť v elektronickej forme na mail školy:

gymjmga@gymslga.sk do 30.9.2020.

Návrh musí obsahovať: meno, priezvisko navrhovaného kandidáta,

trieda,v ktorej má navrhnutý dieťa, vyjadrenie sa, či súhlasím s návrhom

na kandidatúru a na akom telefónnom čísle je možné overiť môj súhlas.

Kandidáta na voleného člena Rady školy môže po jeho súhlase

navrhnúť ktorýkoľvek z voličov.

Takisto dávam do pozornosti zoznam triednych dôverníkov, ktorí sú členmi

Rady rodičov a zastupujú v nej jednotlivé triedy. Popri návrhoch Vás

rodičov, predložím do volieb týchto členov Rady rodičov, ako

kandidátov na členov Rady školy.

Tu ale prosím zvážiť, pri jednotlivých návrhoch, že funkčné obdobie

Rady školy je 4-ročné, a preto (bez akéhokoľvek ovplyvňovania

slobodného rozhodnutia) chcem len upriamiť pozornosť aj na túto

skutočnosť pri jednotlivých návrhoch na členov Rady školy a následných

voľbách do Rady školy.

S úctou a pozdravom,

PaedDr. Peter Černý, PhD., riaditeľ Gymnázia Janka Matúšku v Galante

Aktuálny zoznam Rady rodičov na školský rok 2020/2021:

1

Príma

Daniela Rotbauerová

2

Sekunda

Ing. Erika Medeková

3

Tercia

PaedDr. Katarína Vlkovičová

4

Kvarta

Ing. arch. Miroslav Slahučka

5

Kvinta

Mgr. Katarína Barcziová

6

Sexta

Monika Kajtárová

7

Septima

Silvia Slahučková

8

Oktáva

Mgr. Terézia Puterová

9

1.A

Erika Andová

10

2.A

Martina Szalayová Zelenáková

11

2.BG

Ľubica Dugovičová

12

3.A

Mgr. Kristína Klempová

13

3.BG

Mgr. Zuzana Morovičová

14

4.A

Mgr. Mária Haraštová

15

4.BG

RNDr. Marcela Áčová


Dejepisná olympiáda

NOVÉ

V dňoch 2. - 4. 5. 2019 sa v Trenčianskych Tepliciach konalo

celoštátne kolo 11.ročníka Dejepisnej olympiády.

Na celoslovenskom kole prezentovali súťažiaci svoje vedomosti

z dejín medzivojnovej Európy, 2.svetovej vojny, Slovenska

v rokoch 1939 -1945, Československa a sveta v rokoch 1968 až 1989.

Gymnázium Janka Matúšku v Galante reprezentoval víťaz Trnavského

kraja Matej Drlička, študent kvarty.

Jeho zodpovedná príprava a úsilie boli zúročené, v silnej konkurencii sa

umiestnil na vynikajúcom 5. mieste.

Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

foto

NOVÉ

Výsledková listina z prijímacích skúšok na štvorročné štúdium: Stiahnuť

 


Výsledkové listiny z prijímačiek

NOVÉ


NOVÉ

 

NOVÉ

Výsledková listina z prijímacích skúšok na 5-ročné bilingválne

štúdium na Gymnázium Janka Matúšku v Galante.


Ocenenie Mgr.Petra Ferenca

NOVÉ

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 25.marca 2019  uskutočnilo v hoteli Bôrik

v Bratislave slávnostné odovzdávanie ocenení rezortu Ministerstva školstva,

vedy a výskumu SR. Pri tejto príležitosti prevzal z rúk ministerky Martiny

Lubyovej najvyššie rezortné ocenenie za prínos v oblasti výchovy a

vzdelávania v rámci rozvoja školstva aj náš kolega Mgr.Peter Ferenc.

Z významného ocenenia nášho kolegu sa všetci veľmi tešíme a zároveň

mu úprimne blahoželáme.

 

FOTO1 FOTO2 FOTO3

Medzinárodná dejepisná súťaž v Chebe 2018

NOVÉ

Dňa 22.novembra 2018 sa GJMG zúčastnilo na medzinárodnej Dejepisnej

súťaži gymnázií ČR a SR. Významné historické podujatie organizuje

Mgr.Miroslav Stulák z Gymnázia v Chebe.

Témou tohto ročníka bolo historické obdobie od roku 1968 do roku 1977

s pomenovaním ROK NADEJE A LÉTA ZKLAMÁNÍ.

Našu školu reprezentovali LUCIA ILAVSKÁ(sexta), JÁN CHOLVADT(oktáva)

a PETER BERNÁTH (oktáva), pod vedením Mgr.Rozálie Csemezovej.

Stali sa najúspešnejším tímom zo Slovenska a medzi všetkými súťažiacimi

sa umiestnili na 3.mieste, čo je v histórii súťaže najlepšie umiestnenie

gymnázia zo Slovenska.

Trojici úspešných študentov a ich vedúcej blahoželáme a ďakujeme za

šírenie dobrého mena našej skoly.

FOTO1FOTO2FOTO3FOTO4FOTO5

video zo súťaže a z pobytu súťažiacich

Úspešná reprezentácia študentov Gymnázia Janka Matúšku v Galante

v medzinárodnej dejepisnej súťaži

 

Medzinárodná dejepisná súťaž gymnázií je najväčšia súťaž stredoškolákov

ČR a SR.  O význame súťaže svedčí aj fakt, že záštitu pravidelne preberajú

najvyšší ústavní činitelia oboch republík – predseda Senátu PČR, predseda

Poslaneckej snemovne PČR ,predseda NR SR, ministri školstva ČR a SR,

pražský a bratislavský arcibiskup. Odbornými garantmi sú renomovaní

historici prof.PhDr.Jan Rychlík,PhDr.Petr Blažek,doc.Mgr.Jaroslav Šebek

a prof.PhDr.Roman Holec.

Súťaž organizuje Mgr.Miroslav Stulák z Gymnázia Cheb a Nadačný fond

Gaudeamus pri Gymnáziu Cheb každoročne od roku 1992.

Motív tohtoročného XXVII. ročníku znel „Rok naděje a léta zklamání“.

Trojčlenné študentské tímy museli odpovedať na náročné otázky a dokázať

znalosti z obdobia  československých dejín v rokoch 1968 -1977.

5.apríla 2018 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže, do ktorého sa zapojilo

259 gymnázií a 22.novembra 2018 sa v priestoroch Západočeskej univerzity

v Chebe konalo finále za účasti 75 najúspešnejších gymnázií.

Našu školu zastupoval tím v zložení Lucia Ilavská zo sexty, Ján Cholvadt

z oktávy a Peter Bernáth z oktávy, ktorý sa  mesiace zodpovedne

pripravoval na reprezentáciu nielen Gymnázia Janka Matúšku v Galante,

ale aj republiky. Celkovým víťazom súťaže sa stalo Biskupské gymnázium

Brno. Najúspešnejším gymnáziom zo Slovenska sa stalo Gymnázium Janka

Matúšku v Galante, ktoré obsadilo 3. miesto.

Ocenením a odmenou za prácu a vynikajúci výsledok v súťaži(okrem

hodnotných vecných darov) bolo i pozvanie najvyšších ústavných činiteľov ČR.

Dňa 16.1.2019 boli študenti so svojou vyučujúcou Mgr. Rozáliou Csemezovou

a riaditeľom školy PaedDr. Petrom Černým pozvaní do Prahy, kde absolvovali

zaujímavý bohatý program.

Ich prvou zastávkou boli Olšanské cintoríny, kde boli účastní  pri kladení venca

na hrob Jana Palacha pri príležitosti pietnej spomienky 50. výročia upálenia

tohto študenta.

Navštívili Arcibiskupský palác v Prahe , kde boli prijatí prímasom Českej

republiky kardinálom Dominikom Dukom.

Boli pozvaní k predsedovi Poslaneckej snemovne PČR  a k podpredsedovi

Senátu PČR Milanovi Štěchovi. Pri tejto príležitosti  absolvovali spoločenské

stretnutie, obed a predseda Poslaneckej snemovne PČR ich ocenil

pamätnými listami.

Mali možnosť sa osobne stretnúť s Karolom Dobiášom, majstrom Európy

vo futbale v Belehrade.

Na Václavskom námestí si vypočuli v podaní historika PhDr.Petra Blažeka

prednášku  a prehliadli si výstavu venovanú Janovi Palachovi.

Prechádzku  historickým centrom Prahy ukončili pri Pražskom orloji, kde

mali jedinečnú šancu prehliadky tejto kultúrnej pamiatky UNESCO v Česku.

FOTOGALERIA

článok v novinách ČR o tomto podujatí

správa na stránke poslaneckej snemovne

NOVÉ

Prijatie u predsedu TTSK

link

NOVÉ

Naši úspešní študenti Peter Bernáth, Ján Cholvadt a Lucia Ilavská,

V sprievode pani profesorky Rozálie Csemezovej a pána riaditeľa

Petra Černého, boli prijatí v Národnej rade predsedom parlamentu

pánom Andrejom Dankom.

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=54941

 


 


Kritéria prijatia uchádyačov na školský rok 2019/2020

NOVÉ

Kritériá pre prijatie žiakov na štvorročné a osemročné

štúdium v školskom roku 2019/2020.

 

NOVÉ

Dňa 26.3.2019 (utorok) sa v aule Gymnázia Janka Matúšku

v Galante uskutočnia prijímacie skúšky do triedy s bilingválnym

vyučovaním.

NOVÉ

Kritériá pre prijatie žiakov na bilingválne štúdium v školskom

roku 2019/2020.


 

Biologická konferencia

NOVÉ

Dňa 21.3.2019 sa na našej škole uskutočnil XI.ročník

Biologickej konferencie študentov Gymnázia Janka Matúšku

v Galante. Svoje vedomosti prezentovalo 27 študentov či už

8-ročného alebo 4-ročného štúdia v 18-tich príspevkoch

na veľmi vysokej úrovni. Boli to: Olívia Tarová, Sofia Mullerová,

Hana Verešová, Saša Kozmerová, Lucia Šmelková, Nina Slišková,

Nikol Zámocká, Ema Horváthová, Lucia Nagyová, Alica Gaľová,

Nela Majerníková, Lucia Ilavská, Nikolas Putera, Nina Jambrichová,

Bianka Prokopová,Viktória Vojteková, Karin Popluhárová, Nina Vlkovičová,

Karin Elkuch, Jakub Rotbauer, Oliver Jablončík, Viliam Popov,

Viktória Ághová,Filip Holoč, Šimon Svítek, Žofia Novomestská,

Lea Machová. Veríme, že pre všetkých účastníkov bola konferencia

prínosom a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Úspešnosť prijatia

Úspešnosť prijatia študentov na VŠ v školskom roku 2017/2018

Deň otvorených dverí 2018/2019

Informačná povinnosť

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre dotknutú osobu

Dejan Prokop

NOVÉ

Dobrý deň,

dovoľte mi, aby som Vás oboznámil s dosiahnutým úspechom študenta

nášho gymnázia Dejana Prokopa, ktorý získal bronzovú medailu na

celosvetovej olympiáde z astronómie a astrofyziky, ktorá sa uskutočnila

v dňoch 3. až 11.11.2018 v Číne. Na tejto XII. medzinárodnej olympiáde

úspešne reprezentoval Gymnázium Janka Matúšku v Galante, Trnavský

samosprávny kraj i celé Slovensko.

Súťaž pozostávala z troch častí:

1. Teoretická – počítanie príkladov z astronómie a astrofyziky

2. Praktická – riešenie úloh z ďalekohľadov, poznávanie hviezd na slepej

mape

3. Dátová – spracovávanie dát z ďalekohľadov.

Absolvent našej školy Dejan Prokop u nás maturoval v máji 2018 a od tohto

školského roku študuje na Karlovej univerzite v Prahe na matematicko –

fyzikálnej fakulte, odbor fyzika.

S pozdravom,

PaedDr. Peter Černý, riaditeľ Gymnázia Janka Matúšku v Galante

pozrite si videá:

krea

rtvs

Výsledková listina bilingválne gymnázium

Výsledková listina z prijímacieho konania na bilingvalne

gymnázium

Kritériá pre prijatie žiakov na osemročné a štvorročné

štúdium na Gymnáziu Janka Matúšku v Galante.
Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

Výsledková listina z prijímacích skúšok do prvého ročníka

štvorročného gymnaziálneho štúdia.


 

NOVÉ

Výsledková listina z prijímacích skúšok do Prímy osemročného

gymnaziálneho štúdia.


kriteria prijatia na 4 a 8 ročné štúdium

vKritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia pre

školský rok 2018/2019 a Kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka

8-ročného štúdia (Príma) pre školský rok 2018/2019.

Výsledková listina z prijímacích skúšok na osemročné štúdium


NOVÉ

Výsledková listina z prijímacích skúšok na štvorročné štúdium


 


medzinárodný úspech

Študent nášho gymnázia, Dejan Prokop, úspešne absolvoval

celoštátne kolo Astronomickej olympiády v Žiari nad Hronom

a umiestnil sa na 3.mieste.

Postúpil na Medzinárodný workshop z astronómie a astrofyziky

do Maďarska a na Medzinárodnú olympiádu z astronómie

a astrofyziky 2018 (International Olympiad on Astronomy and

Astrophysics 2018), ktorá sa bude konať v Číne.

súťaž mladý zdravotník

Dňa 28. mája 2018 sa konala súťaž mladých zdravotníkov Červený kríž.

Súťaže sa zúčastnili:

  1. Jakub Kozmer
  2. Roman Herceg
  3. Sofia Juríčková
  4. Natália Slahučková
  5. Soňa Švihranová
  6. Nina Jambrichová
  7. Dominika Sabová
  8. Sára Ivanová
  9. Nancy Grellová
  10. Mário Mičáni

Gratulujeme, družstvo v zložení Jakub Kozmer, Roman Herceg, Sofia Juríčková, Natália Slahučková a Soňa Švihranová sa umiestnilo na 1. mieste v okresnom kole.

<>

Hodnotiaca správa 2016/2017

Hodnotiaca správa za školský rok 2016/2017

kriteria prijatia na bilingválne štúdium

Kritériá na prijatie do bilingválnej triedy gymnázia

Prijatie v prezidentskom paláci

Prijatie študentov nášho gymnázia v Prezidentskom paláci.

Boli prijatí študenti, ktorí za SR boli najlepšie umiestnení v

medzinárodnej dejepisnej súťaži v Chebe.

foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 foto 5 foto 6 foto 7 foto 8 foto 9

reportáž v archíve TA3

https://www.ta3.com/clanok/1124058/ceski-a-slovenski-studenti-si-preverili-znalosti-zo-spolocnych-dejin.html

Deň otvorených dverí 2017/2018_pozvánka

NOVÉ

Retrovolej

Stretnutie po roku - Retrovolej 2017

Dňa 25.novembra 2017 sa uskutoční ďalší ročník volejbalového

turnaja absolventov Gymnázia Janka Matúšku v Galante so

začiatkom - prezentáciou o 8,00hod.

Ste srdečne pozvaní, tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr.Tibor Bagi

PaedDr.Peter Černý


2 percentá z dane

V mene študentov, pedagógov Gymnázia Janka Matúšku i v mene

svojom chcem úprimne poďakovať za finančné prostriedky poskytnuté

škole vo forme 2% z dane za predchádzajúci rok.

Finančné prostriedky boli použité v zmysle priloženej tabuľky.

Veľmi si vážime vašu podporu a ďakujeme za pomoc.

PaedDr.Peter Černý

riaditeľ Gymnázia

priložená tabuľka

Zahájenie školského roka 2017/2018

Nová reportáž o rekonštrukcii nášho gymnázia.

http://www.rtvkrea.sk/novy-komfort-pre-studentov

 

Pozrite si reportáž zo slávnostného otvorenia školského roka 2017/2018.

https://youtu.be/rDINRZTZoM4

https://www.facebook.com/DeutscheBotschaftPressburg/posts/1994072697496026

foto zo zahájenia:

foto 1

foto 2

foto 3

Deň narcisov

Dovoľujeme si Vám poďakovať sa za finančnú zbierku ku Dňu

narcisov, ktorú organizovali pedagógovia a študenti Gymnázia

Janka Matúšku v Galante, nielen v rámci školy, ale aj pre mesto

Galanta. Celková vyzbieraná suma bola vo výške 1652,38€.

Ďakujeme všetkým, ktorí do tejto zbierky prispeli a pomáhajú

tak peknej myšlienke, ktorú prezentuje Liga proti rakovine.

Medzinárodná dejepisná súťaž v Chebe 2017

Žiaci náško gymnázia sa zúčastnili už tradične medzinárodnej

dejepisnej súťaže gymnázií SR a ČR. Nadviazali na vynikajúce

úspechy z minulých rokov. Opäť nielenže skončili na 1.mieste

v rámci trnavského kraja, ale aj v rámci Slovenska získali

najvyšší počet bodov.

Školu reprezentovalo pod vedením Mgr.Andrei Hrotkovej trojčlenné

družstvo v zložení Martin Práznovský, Timotej Práznovský a Andrej

Dorušinec, ktorý však počas tohto kola súťaže nebol členom družstva

z dôvodu jazykového pobytu v zahraničí

Výsledková listina 8 ročné gymnázium a 4 ročné

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Matúšku v Galante oznamuje,

že dňa 20.6.2017 uskutoční II.kolo prijímacích skúšok na

bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom nemeckým.

Prihlášky na štúdium je potrebné zaslať na riaditeľstvo gymnázia

do 16.6.2017.

PaedDr.Peter Černý

riaditeľ gymnázia


 

Výsledky z prijímacieho konania do triedy Príma 8-ročného

gymnaziálneho štúdia. Prijmeme podľa schváleného plánu

výkonov 26 žiakov.

Zápis prijatých študentov bude v dňoch 17., 18. a 19.mája

2017 od 8,00-15,00hod.

PaedDr.Peter Černý

riaditeľ školy

Výsledky z prijímacieho konania do triedy 1.A 4-ročného

gymnaziálneho štúdia. Prijmeme podľa schváleného plánu

výkonov 30 žiakov.

Zápis prijatých študentov bude v dňoch 17., 18. a 19.mája

2017 od 8,00-15,00hod.

PaedDr.Peter Černý

riaditeľ školy


Florbalová liga 2017

Dňa 10.5.2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie školskej florbalovej ligy

a víťazovi bol udelený putovný pohár riaditeľa školy. Tento vynikajúci

nápad vzišiel zo strany študentov, konkrétne Radovana Slíža zo Sexty,

ktorý potom spolu s vyučujúcimi telesnej výchový, pánom Táborim a

pánom Bagim, dotiahli túto myšlienku do úspešného konca. Chcem sa

im poďakovať a vyzdvihnúť ,že počas nultých hodín a vo voľnom čase

takmer stovka žiakov sa venovala tomuto športu. Dúfam že táto

myšlienka bude pokračovať aj v novom školskom roku.

K úspešnému dokončeniu a priebehu ligy sponzorsky prispela nadácia

volkswagenu.

PaedDr. Peter Černý, riaditeľ školy

fotogaléria:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Informácie o možnostiach štúdia

Informácie o možnostiach štúdia na Gymnáziu Janka

Matúšku v Galante.

https://youtu.be/3oTrXbjpJwY

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Matúšku v Galante oznamuje, že

od 1.septembra 2017 zriaďuje triedu bilingválneho štúdia s

druhým vyučovacím jazykom nemeckým.

Prihlášky na štúdium si môžu podať žiaci ôsmeho a deviateho

ročníka ZŠ už v novom školskom roku 2016/2017, kedy sa aj

uskutočnia prijímacie skúšky. Štúdium je päťročné, bezplatné,

znalosť Nj sa nevyžaduje.

PaedDr. Peter Černý

riaditeľ školy


Pozrite si reportáž z prijímacích skúšok do bilingválnej triedy

nášho gymnázia.

https://www.youtube.com/watch?v=Tz06S8epAJY

Vážení rodičia a priatelia školy.

V novom školskom roku 2017/2018 otvárame bilingválnu

triedu s vyučovacím jazykom nemeckým. Bude to prvá

bilingválna trieda v histórii nášho gymnázia.

Veríme, že týmto začneme novú tradíciu, podobne ako tomu

bolo a doposiaľ je v prípade osemročného štúdia, ktoré na

našej škole máme od roku 1991.

PaedDr.Peter Černý

riaditeľ gymnázia


Poďakovanie a pochvalné listy

Kriteria prijatia

Výsledky prijímacích skúšok na 5-ročné bilingválne štúdium.


Hodnotiaca správa 2015/2016

Hodnotiaca stráva

PRILOHY:

Správa o priebehu maturitných skúšok za rok 2015/2016.

Úspešnosť prijatia na VŠ v roku 2015/2016.

Učebné plány pre 4-ročné a 8-ročné štúdium.

Dochádzka za rok 2015/2016.

Kritériá prijatia na štúdium.

Príjmy a výdavky za šk.rok 2015/2016

Správa o činnosti rady rodičov za šk.rok 2015/2016

Medzinárodná dejepisná súťaž v Chebe 2016

Dejepisná súťaž študentov gymnázií, ktorú organizuje pán Mgr. Miroslav

Stulák z Gymnázia Cheb je už dlhé roky najväčším stretnutím

stredoškolských študentov – historikov v Českej a Slovenskej republike.

Súťaž sa koná každoročne od roku 1992, zúčastňujú sa jej trojčlenné

študentské tímy, ktoré prezentujú v písomných testoch svoje vedomosti

z histórie. Záštitu nad súťažou prebrali najvyšší ústavní činitelia Českej a

Slovenskej republiky, odbornými garantmi boli renomovaní historici.

V jubilejnom 25. ročníku súťažiaci prezentovali svoje vedomosti o období

od oslobodenia ČSR v roku 1945 do nástupu KSČ  v roku 1948; motív tohto

ročníka znel Od diktatúry k diktatúre.

6. apríla 2016 sa uskutočnili krajské kolá vo všetkých 22 krajoch ČR a SR,

z krajských kôl postúpilo najúspešnejších 75 gymnázií oboch republík, ktoré

sa stretli 24. novembra 2016 na veľkom finále v Chebe.

Našu školu, ktorá sa úspešne prebojovala cez krajské kolo a postúpila

v rámci SR z druhého miesta, čakala náročná úloha. Tím študentov v zložení

Laura Blažeková, Ján Cholvadt a Peter Bernáth sa pod vedením Mgr. Rozálie

Csemezovej mesiace zodpovedne pripravoval na reprezentáciu nielen

Gymnázia Janka Matúšku v Galante, ale aj republiky.

Do českého Chebu prišla vyjadriť podporu súťažiacim tajomníčka

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová.

Práve ona odovzdávala cenu víťazovi SR, ktorým sa stal tím našej školy.

Ešte viac potešil pohľad na rebríček celkového umiestnenia – Gymnázium

Janka Matúšku v Galante sa ako jediná škola zo Slovenska dostala medzi

desať najúspešnejších škôl a skončila na 7. mieste.

Trojici úspešných študentov blahoželáme a ďakujeme za šírenie dobrého

mena našej školy.

Skladačka o škole

Skladačka o škole

2 percentá z dane

Milí rodičia a priatelia školy, úprimne Vám ďakujem za vašu

priazeň, ktorú ste preukázali poskytnutím príspevku (2% z dane)

našej škole v predchádzajúcom období. Tieto finančné prostriedky

boli použité v súlade so zákonom a pomohli tak našim študentom

pri podpore ich aktivít. Ďakujeme a veríme, že nás podporíte

i v budúcnosti.

PaedDr.Peter Černý

riaditeľ školy

 

Gymnázium Janka Matúšku v Galante ďakuje všetkým darcom,

ktorí venovali škole 2% z dane z príjmov za rok 2015 a pomohli

tak študentom pri reprezentácii školy v jednotlivých súťažiach i

pri materiálnom zabezpečení jednotlivých predmetov.

Celková suma činila 3802€.

Veľká vďaka všetkým.

PaedDr.Peter Černý

riaditeľ školy

Deň TTSK

Dňa 6.10.2016 sa na našej škole uskutočnil Deň TTSK pre

stredné školy z nášho mesta aj s pozvanými hosťami

z Gymnázia v Mikulove.

Pozrite si krátku reportáž.

https://youtu.be/g3phznzwkmc

Deň otvorených dverí 2016/2017

Dňa 27.10.2016 (štvrtok) sa uskutoční "Deň otvorených dverí"

so začiatkom 8,30 hod v aule našej školy.

Srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium na našej škole.

riaditeľ školy

PaedDr.Peter Černý

Deň Otvorených dverí na Gymnáziu Janka Matúšku.

Pozrite si reportáž.

https://youtu.be/3oTrXbjpJwY


Po stopách Eszterházy

Po stopách rodiny Esterhazy v Eisenstadte v Rakúsku

Zlaty Amos

NOVÉ

Riaditeľ školy spolu s kolektívom pedagógov blahoželá

Mgr.Tiborovi Bagimu, vyučujúcemu telesnej výchovy a

biológie, k úspešnej reprezentácii školy v súťaži "Zlatý Ámos".

Kolega Mgr. Tibor Bagi sa dostal až do štvorčlenného finále

a svojím vystúpením v súťaži, urobil dobré meno školy -

Gymnázia Janka Matúšku v Galante.

S poďakovaním

PaedDr. Peter Černý

riaditeľ školy

uspešnosť prijatia študentov

Úspešnosť prijatia študentov na VŠ šk.rok 2015/2016

Netradičná vyučovacia hodina telesnej výchovy

Netradičná vyučovacia hodina telesnej výchovy triedy Kvinta.

Študenti mali možnosť vyskúšať si niektoré vodné plavidlá, ako

kajak, kanoe a čln pod vedením odborného inštruktora a

vyučujúcich telesnej výchovy.