Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok: Jedálne lístky sú prístupné v novej aplikácii - strava.cz. Bližšie...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562

ZVONENIE:

0.hodina: 7,10 - 7,55

1.hodina: 8,00 - 8,45

2.hodina: 8,50 - 9,35

3.hodina: 9,55 - 10,40

4.hodina: 10,45 - 11,30

5.hodina: 11,35 -12,20

6.hodina: 12,25 - 13,10

7.hodina: 13,15 -14,00

8.hodina: 14,05 - 14,50

9.hodina: 14,55 -15,40»

1.

Aktualizačné vzdelávanie v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín vzdelávania: 14.4.2022 a 19.4.2022

Téma vzdelávania: zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

                           zákon NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch

Školiteľ: PaedDr. Peter Černý, PhD., riaditeľ školy

Forma vzdelávania: prezenčne - prostredníctvom priameho prenosu

Cieľom a obsahom vzdelávania bolo osvojiť si nové vedomosti v oblasti školskej legislatívy.

Výsledok hodnotenia:

- celkový počet zúčastnených: 24 pedagogických zamestnanov školy a 1 školiteľ

- pedagogickí zamestnanci získali nové informácie, rozšírili svoje poznatky a vedomosti v oblasti školskej legislatívy, vzdelávanie hodnotili pozitívne, splnilo ich očakávania.

NjY5N