Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok: Jedálne lístky sú prístupné v novej aplikácii - strava.cz. Bližšie...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562

ZVONENIE:

0.hodina: 7,10 - 7,55

1.hodina: 8,00 - 8,45

2.hodina: 8,50 - 9,35

3.hodina: 9,55 - 10,40

4.hodina: 10,45 - 11,30

5.hodina: 11,35 -12,20

6.hodina: 12,25 - 13,10

7.hodina: 13,15 -14,00

8.hodina: 14,05 - 14,50

9.hodina: 14,55 -15,40» Imatrikulácie šk.rok.2013/2014
Zakázaná literatúra po r. 1945

Pod týmto názvom sa niesla prednáška Mgr. Pavla Matejoviča, PhD. , ktorý navštívil naše gymnázium

pri príležitosti slávnostnej imatrikulácie študentov 1. ročníka.

Pútavou formou priblížil študentom situáciu v slovenskej kultúre a literatúre v povojnových rokoch-

v období stalinizmu i po r. 1968.

Poslucháčom vysvetlil pojmy cenzúra, autocenzúra, samizdatová literatúra.

Vo svojej prednáške poukázal na zásah cenzúry a jej dôsledky  nielen v literárnych dielach, ale aj

vo výtvarnom umení.

Svoje tvrdenia podoprel ukážkami utajených spisov z vtedajšej Hlavnej správy tlačového dozoru.

Študenti mali možnosť nahliadnuť i do originálneho vydania samizdatového časopisu „Fragment K“.

Mgr. Pavel Matejovič, PhD. absolvoval  štúdium na Pedagogickej fakulte v Nitre, po jej ukončení

sa venoval teóriia dejinám slovenskej literatúry. V súčasnosti je samostatným vedeckým pracovníkom

v Ústave slovenskej literatúry Slovenskejakadémie vied. Od r. 2012 pôsobí ako vedeckovýskumný

pracovník na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Je autorom viacerých monografií, napr. o Ivanovi Kadlečíkovi, Vladimírovi Mináčovi.

Sme veľmi radi, že Mgr. Pavel Matejovič, PhD.  prijal pozvanie do  našej školy.

Stretnutie s ním bolo obohatením tak pre študentov, ako aj vyučujúcich.

ZTNiNmJhZT