Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok: Jedálne lístky sú prístupné v novej aplikácii - strava.cz. Bližšie...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562

ZVONENIE:

0.hodina: 7,10 - 7,55

1.hodina: 8,00 - 8,45

2.hodina: 8,50 - 9,35

3.hodina: 9,55 - 10,40

4.hodina: 10,45 - 11,30

5.hodina: 11,35 -12,20

6.hodina: 12,25 - 13,10

7.hodina: 13,15 -14,00

8.hodina: 14,05 - 14,50

9.hodina: 14,55 -15,40» UZATVORENÉ ZMLUVY
Uzatvorené zmluvy

V tejto sekcii nájdete zoznam zmlúv.

Súbor

Názov

Suma

Dátum

1.Pdf

Dodatok č. 1 k zmluve č. 02/2010

Popis: zmluva o nájme nebytových priestorov

Druhá strana: Bankovní institut vysoká škola a.s. Banská Bystrica

 

15.2.2011

2.Pdf

Dodatok č. 1 k zmluve č. 02/2009

Popis: zmluva o nájme nebytových priestorov

Druhá strana: Mgr. Ján Marsall, Galanta

 

18.3.2011

3.Pdf

Zmluva o dielo

Popis: rekonštrukcia objektu budovy školy

Druhá strana: REALTEC plus, spol. s r.o.

 

12.5.2011

4.Pdf

Zmluva o bežnom účte

Druhá strana: Slovenská sporiteľňa, a.s.

 

13.2.2012

5.Pdf

Zmluva o zriadení a využívaní služby Homebanking

Druhá strana: Slovenská sporiteľňa, a.s.

 

13.2.2012

6.Pdf

Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty

Druhá strana: Slovenská sporiteľňa, a.s.

 

13.2.2012

7.Pdf

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2012

Druhá strana: Andrea Jávorková

 

2.4.2012

8.Pdf

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/2012

Druhá strana: Andera Jávorková

 

24.9.2012

9.Pdf

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Druhá strana: JUDr. Juraj Boroš, advokát

 

11.10.2012

10.Pdf

Zmluva o dielo

Druhá strana: Realtec plus, s.r.o.

 

9.11.2012

11.Pdf

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/2012

Druhá strana: Bankovní institut vysoká škola

 

16.11.2012

12.Pdf

Pristúpenie k rámcovej dohode o poskytovaní služieb mobilného operátora

Druhá strana: Slovak Telekom, a.s.

 

16.11.2012

13.Pdf

Darovacia zmluva

Druhá strana: Ústav informácií a prognóz  školstva

 

23.11.2012

14.Pdf

Dodatok k zmluve o dielo

Druhá strana: Realtec plus, s.r.o.

 

k 9.11.2012

15.Pdf

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov

Druhá strana: Bankovní institut vysoká škola

 

16.2.2013

16.Pdf

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov

Druhá strana: Mgr. Ján Marsall, Galanta

 

29.4.2013

17.Pdf

Zmluva o zverení majetku do správy

Druhá strana: Trnavský samosprávny kraj

 

21.6.2013

18.Pdf

Národný projekt "Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania"

Druhá strana: NÚCEM Bratislava

 

28.6.2013

19.Pdf

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Druhá strana: OZ Footballandia

 

15.10.2013

20.Pdf

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Druhá strana: OZ Capoeira Komárno

 

18.10.2013

21.Pdf

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Druhá strana: NÚCEM Bratislava

 

25.11.2013

22.Pdf

Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky

Druhá strana: ÚIPŠ Bratislava

 

28.5.2014

23.Pdf

Zmluva o výpožičke

Druhá strana: Ministerstvo školstva SR

 

7.7.2014

24.Pdf

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Druhá strana: OZ Capoeira Komárno

 

17.9.2014

25.Pdf

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Druhá strana: Národné športové centrum Bratislava

 

28.1.2015

26.Pdf

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu

Druhá strana: NÚCEM Bratislava

 

5.2.2015

27.Pdf

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu

Druhá strana: Národné športové centrum Bratislava

 

10.4.2015

28.Pdf

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Druhá strana: Metodicko-pedagogické centrum Bratislava

 

12.5.2015

29.Pdf

Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov Tv a o bezodplatnom prevode majetku štátu

Druhá strana: Národné športové centrum Bratislava

 

14.9.2015

30.Pdf

Zmluva o poskytnutí grantu

Druhá strana: Nadácia Allianz

 

16.9.2015

31.Pdf

Zmluva o dielo

Druhá strana: Realtec plus, spol. s r.o.

 

28.9.2015

32.Pdf

Zmluva o výpožičke

Druhá strana: Gymnázium Z.Kodálya s VJM Galanta

 

1.9.2015

33.Pdf

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Druhá strana: OZ Capoeira Komárno

 

14.10.2015

34.Pdf

Zmluva o zverení majetku do správy

Druhá strana: Trnavský samosprávny kraj

 

2.11.2015

35.Pdf

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu

Druhá strana: Centrum vedecko-technických informácií SR

 

7.12.2015

36.Pdf

Darovacia zmluva

Druhá strana: Centrum vedecko-technických informácií SR

 

29.4.2016

37.Pdf

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Druhá strana: Vojtech Jurík - Autoškola

 

5.10.2016

38.Pdf

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Druhá strana: Ján Mikovič

 

12.1.2017

39.Pdf

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Druhá strana: Ing. Miloš Hajduk

 

1.3.2017

40.Pdf

Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov

Druhá strana: Metodicko-pedagogocké centrum Bratislava

 

19.6.2017

41.Pdf

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia elektroinštalácie

Druhá strana: PLQ Development s.r.o.

 

17.8.2017

42.Pdf

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Druhá strana: Ján Mikovič

 

 26.10.2017

43.Pdf

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Druhá strana: Ing. Miloš Hajduk

 

 31.10.2017

44.Pdf

Zmluva o činnosti zodpovednej osoby

Druhá strana: JUDr. Ing. Arpád Barczi

 

 25.5.2018

45.Pdf

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Druhá strana: Ing. Miloš Hajduk

 

 01.10.2018

46.Pdf

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Druhá strana: Ján Mikovič

 

 10.10.2018

47.Pdf

Darovacia zmluva

Druhá strana: Národné športové centrum

 

 17.9.2018

48.Pdf

Zmluva mandátová PO a BOZP

Druhá strana: Zuzana Szabová

 

 2.11.2018

49.Pdf

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

Druhá strana: Disig, a.s.

 

 21.11.2018

50.Pdf

Zmluva o partnerstve Erasmus+

Druhá strana: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

 5.2.2019

51.Pdf

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Druhá strana:Tibor Czafík

 

 7.11.2019

52.Pdf

 Didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka

Druhá strana: Metodicko-pedagogické centrum

 

 14.1.2020

53.Pdf

Zmluva o zverení majetku do správy

Druhá strana: Trnavský samosprávny kraj

 

 8.5.2020

54.Pdf

 Zmluva o dielo

Druhá strana: YUKO s.r.o.

 

 21.5.2020

55.Pdf

 Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Druhá strana: Slovak Telekom a.s.

 

 1.9.2020

56.Pdf

 Zmluva o partnerstve

Druhá strana: CVTI SR

 

 3.2.2021

57.Pdf

 Zmluva o partnerstve Erasmus+

Druhá strana: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

 11.5.2021

58.Pdf

 Kúpna zmluva

Druhá strana: Alexander Valenský

 

 16.6.2021

59.Pdf

 Zmluva o spolupráci

Druhá strana:The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko

 24.6.2021

60.Pdf

 Zmluva o nájme nebytových priestorov

Druhá strana: Autoškola - Vojtech Jurík

 

 1.10.2021

61.Pdf

 Zmluva o poskytovaní archivačných služieb

Druhá strana: Ing. Lukáš Kapralčík

 

 22.11.2021

62.Pdf

 Dodatok k zmluve o partnerstve

Druhá strana: CVTI SR

 

 22.11.2021

63.Pdf

 Zmluva o poskytovaní archivačných služieb

 Druhá strana: Pavol Kapralčík

 

 2.2.2022

64.Pdf

 Zmluva o nájme nebytových priestorov

 Druhá strana: Autoškola - Vojtech Jurík

 

 1.10.2022

65.Pdf

 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

 Druhá strana: Mestský úrad Galanta

 

 26.10.2022

66.Pdf

 Zmluva o nájme nebytových priestorov

 Druhá strana: Tibor Czafík

 

 3.11.2022

67.Pdf

 

 

 

68.Pdf

 

 

 

69.Pdf

 

 

 

70.Pdf

 

 

 

71.Pdf

 

 

 

72.Pdf

 

 

 

NWJhMTE