Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok: Jedálne lístky sú prístupné v novej aplikácii - strava.cz. Bližšie...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562

ZVONENIE:

0.hodina: 7,10 - 7,55

1.hodina: 8,00 - 8,45

2.hodina: 8,50 - 9,35

3.hodina: 9,55 - 10,40

4.hodina: 10,45 - 11,30

5.hodina: 11,35 -12,20

6.hodina: 12,25 - 13,10

7.hodina: 13,15 -14,00

8.hodina: 14,05 - 14,50

9.hodina: 14,55 -15,40Úvod

_______________NOVÉ - Za rok 2022 - 2% dane /fotky55/Vyhlásenie - škola GJMG 2022.pdf

_____________________________________________stiahnite si skladačku o škole

_____________________________________________prezrite si našu facebookovú stránku  

AKTUÁLNE INFORMÁCIE NÁJDETE NA NAŠEJ NOVEJ INTERNETOVEJ STRÁNKE

https://gymmatuskuga.edupage.org 

Vážení rodičia,

pozdravujem Vás pri príležitosti nového školského roka 2023/2024.  Prajem Vám a Vašim deťom čo najúspešnejšie zvládnutie štúdia a pracovných povinností. Dovoľujem si Vám zaslať niekoľko organizačných pokynov, s ktorými budú oboznámené aj Vaše deti dňa 4.9.2023.

Organizačné pokyny – informácie pre študentov

- Žiaci Prímy, 1.A a 1.B triedy gymnázia oficiálne otvoria školský rok dňa 4.9.2023 o 8,00 hod. v aule gymnázia na prvom poschodí za účasti vedenia školy a triednych vyučujúcich. Po otvorení pokračujú vo svojich triedach s triednymi vyučujúcimi, od ktorých dostanú organizačné pokyny pre nový školský rok. Otvorenia školského roka v týchto triedach sa môžu zúčastniť i rodičia jednotlivých žiakov. Žiaci Prímy, 1.A a 1.B triedy pri nástupe do školy musia odovzdať vyplnené dotazníky  (tí, ktorí neodovzdali) a vysvedčenia o ukončení základnej školy.

- Ostatné triedy otvoria školský rok pod vedením svojich triednych vyučujúcich vo svojich kmeňových triedach tiež od 8,00 hod.

- Tí žiaci, ktorí majú záujem o školské stravovanie – obedy, sa môžu prihlásiť už na obed dňa 5.9.2023 ráno do 9,00 hod. u svojho triedneho učiteľa.

- V prípade akýchkoľvek zmien a nariadení budú žiaci našej školy informovaní vedením školy, resp. jednotlivými triednymi vyučujúcimi.

 PaedDr. Peter Černý, PhD., riaditeľ Gymnázia Janka Matúšku v Galante

NOVÉ

Tlačivo k dotácii k strave pre triedy Prima až Kvarta osemročného štúdia  /fotky55/P4_Navratka_aj_SS-od_01.09.2023.pdf.pdf 

Florencia

San Gimignano

Siena

Bologna, Taliansko - sídlo najstaršej univerzity na svete

Študenti Gymnázia Janka Matúšku v Galante, ktorí študujú druhý cudzí jazyk taliansky, sa v dňoch 13. až 19.6.2023 zúčastňujú už tradičnej jazykovo-historickej exkurzie v severnom Taliansku. Počas všetkých exkurzií doteraz navštívili aj bývalí študenti nášho gymnázia vždy iné mestá a pamätihodnosti. Súčasná skupina študentov práve dnes navštívila mesto Pisa a prezrela si jej šikmú vežu. Dúfame, že celú exkurziu prežijú v zdraví a so šťastným návratom domov. Zatiaľ Vám predstavujeme prvú  z fotografií.

PaedDr. Peter černý, PhD., riaditeľ školy

Ďalší z úspechov žiakov našej školy

Návšteva OSN v New Yorku

Volám sa Andrea Hrdlicová a som študentkou 4.A triedy Gymnázia Janka Matúšku v Galante.

V októbri 2022 som sa rozhodla zapojiť do CWMUN – jedného z modelových OSN, ktoré sú rozšírené hlavne v zahraničí. Nebolo to však také jednoduché a na to, aby bol človek prijatý, bolo potrebné prejsť výberovým pohovorom, ktorý sa skladal z niekoľkých otázok týkajúcich sa aktuálnych udalostí vo svete či životného prostredia. Následne, po prijatí, som sa stala jednou z 5 000 študentov z celého sveta, ktorí mali možnosť sa zapojiť. V mesiacoch november – marec prebiehali niekoľkohodinové webináre týkajúce sa toho, ako to prebieha na konferenciách, ako vystupovať na verejnosti alebo správneho písania v anglickom jazyku. Každému z účastníkov bola pridelená krajina, ktorú mal zastupovať a výbor, ktorého účasťou bol. U mňa to bolo Tunisko. Musela som si naštudovať pozíciu tohto štátu v otázke budovania národných kapacít pre zdravotné núdzové situácie a odolnosti zdravotného systému. Začiatkom marca sa potom odohrala online konferencia, ktorá mala slúžiť ako príprava na tú v New Yorku, ktorej som sa zúčastnila v dňoch 24.-26. marca. Každý zo zúčastnených predviedol, čo si pripravil o  krajine, ktorú zastupoval,  pred publikom a niekoľkočlennou porotou. Slávnostné ceremónie sa odohrali v budove OSN – vo Valnom zhromaždení. Tu vystúpili aj mnohé známe osobnosti – politici z rôznych krajín, profesori a športovci. Na celé toto podujatie mám príjemné spomienky a zaujímavú životnú skúsenosť.

Andrea Hrdlicová, 4.A trieda Gymnázia Janka Matúšku v Galante

Študenti našej školy posielajú pozdrav z LVVK z Hruštína

INFORMÁCIE K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM

Na základe zákona č. 245/2008 § 65 ods.1 Gymnázium Janka Matúšku v Galante po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po schválení radou školy a so súhlasom zriaďovateľa školy – Trnavským samosprávnym krajom určuje počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka  nasledovne:

  • do Prímy osemročného štúdia – 20 žiakov,
  • do prvého ročníka štvorročného štúdia – 46 žiakov.

Termíny konania prijímacích skúšok:

  • 1. kolo 1. termín – 4. mája 2023
  • 1. kolo 2. termín – 9. mája 2023

 

Participatívny rozpočet školy:

https://application.decision21.org/gymnazium-janka-matusku-galanta-trnavsky-2022-23

NÁVŠTEVA VEĽVYSLANKYNE TALIANSKEJ REPUBLIKY

Dňa 10.3.2023 navštívila  mesto Galanta veľvyslankyňa Talianskej republiky Jej Excelencia Catherine Flumiani a zástupcovia UKF Nitra.  Jedným z bodov programu bola aj návšteva Gymnázia Janka Matúšku a Gymnázia Z.Kodálya s VJM v čase od 9,30 do 10,30 hod. Návšteva sa uskutočnila nielen v zdvorilostnej forme, ale aj ako súčasť besedy so žiakmi Gymnázia Janka Matúšku a Gymnázia Z.Kodálya s VJM. Išlo v nej o odprezentovanie študijných programov katedry romanistiky a germanistiky UKF, aj vzhľadom na to, že na Gymnáziu Janka Matúšku sa vyučuje okrem iných aj taliansky jazyk. Celá návšteva sa niesla v príjemnej atmosfére, žiakom sa páčilo vystúpenie Jej Excelencie, v ktorom poukázala na nutnosť a dôležitosť získavania vedomostí u mladých ľudí, takisto schopnosť presadiť sa na základe vysokej miery vzdelanosti a schopnosti neustále na sebe pracovať. Takisto poukázala na vysokú mieru prepojenia oboch krajín tak v ekonomickej, ako aj kultúrnej i vzdelávacej oblasti. Záver besedy patril hosťom z UKF Nitra, ktorí podrobne prezentovali svoje študijné programy určené pre absolventov gymnázií.

Vážení rodičia a priatelia školy,

dávame Vám do pozornosti "Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane - 2%" za rok 2022, zároveň sa Vám chceme úprimne poďakovať za priazeň a podporu, ktorú ste nám preukázali v predchádzajúcich rokoch a pomohli tak našim študentom a nášmu gymnáziu ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacej činnosti.

S pozdravom, PaedDr. Peter Černý, PhD., riaditeľ školy

STRAVNÉ OD 01.01.2023

Vedúca školskej jedálne oznamuje nové sumy stravného od 1.1.2023:

/fotky55/Stravné.pdf

Milí študenti, vážení rodičia,

dovoľte mi, aby som Vám poprial príjené prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia v novom roku 2023. Zároveň sa Vám chcem poďakovať za Vašu prácu v roku 2022 a zo strany rodičov za ústretovosť a spoluprácu, ktorou ste pomáhali riešiť problémy našej školy v tomto neľahkom období. Krásne vianoce, Peter Černý, riaditeľ školy

OZNAM - DIŠTANČNÁ FORMA VYUČOVANIA

Oznamujeme Vám, že od 15.12.2022 do 22.12.2022 včítane z dôvodu rozhodnutia RÚVZ Galanta prechádzame na dištančnú formu štúdia - zvýšená chorobnosť žiakov.

Nástup žiakov do školy bude v novom roku dňa 9.1.2023.

https://talentcentrumtrnava.sk/

OZNAM

Ďakujeme všetkým rodičom za pomoc a spoluprácu v predchádzajúcom

školskom roku.

/fotky55/ZRPS 20212022.pdf

Dobrý deň,

radi by sme Vám predstavili jednu skvelú novinku!

Naša škola si nechala vytvoriť svoju vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, ktorej náhľad vidíte nižšie a ktorú je možné si aktuálne zaobstarať v našom eshope tu: https://www.kraloveskoly.cz/gymslga/

 Objednávanie je už spustené a bude možné až do 11.11.2022 . Nasledujúci deň sa eshop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!

Dúfame, že z nej budete mať rovnakú radosť ako máme my!

 S pozdravom a prianím krásneho dňa

vedenie školy

Vážení rodičia,

pozdravujem Vás pri príležitosti nového školského roka 2022/2023.  Prajem Vám a Vašim deťom čo najúspešnejšie zvládnutie štúdia a pracovných povinností. Dovoľujem si Vám zaslať niekoľko organizačných pokynov, s ktorými budú oboznámené aj Vaše deti dňa 5.9.2022. Upozorňujem však na to, že pri nástupe do školy musí mať každý žiak vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Organizačné pokyny – informácie pre študentov

- Žiaci Prímy, 1.A a 1.B triedy gymnázia oficiálne otvoria školský rok dňa 5.9.2022 o 8,00 hod. v aule gymnázia na prvom poschodí za účasti vedenia školy a triednych vyučujúcich. Po otvorení pokračujú vo svojich triedach s triednymi vyučujúcimi, od ktorých dostanú organizačné pokyny pre nový školský rok. Otvorenia školského roka v týchto triedach sa môžu zúčastniť i rodičia jednotlivých žiakov. Žiaci Prímy, 1.A a 1.B triedy pri nástupe do školy musia odovzdať vyplnené dotazníky  (tí, ktorí neodovzdali) a vysvedčenia o ukončení základnej školy.

- Ostatné triedy otvoria školský rok pod vedením svojich triednych vyučujúcich vo svojich kmeňových triedach tiež od 8,00 hod.

- Tí žiaci, ktorí majú záujem o školské stravovanie – obedy, sa môžu prihlásiť už na obed dňa 6.9.2022 ráno do 9,00 hod. u svojho triedneho učiteľa.

- Vzhľadom na pokračujúce dôsledky pandémie Covid 19 pripomíname nasledovné pokyny:

     - Žiak počas celého pobytu v škole – pri umývaní rúk používa mydlo a papierové utierky.

      - V prípade vymeškania za sebou nasledujúcich päť dní prinesie žiak do školy hneď v prvý deň pri nástupe písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

- V prípade akýchkoľvek zmien a nariadení budú žiaci našej školy informovaní vedením školy, resp. jednotlivými triednymi vyučujúcimi.

 PaedDr. Peter Černý, PhD., riaditeľ Gymnázia Janka Matúšku v Galante

- Člen nášho astronomického krúžku pri Gymnáziu Janka Matúšku v Galante Oliver Nagy sa 14.8.-22.8.2022 zúčastnil Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky v Gruzínsku. Na súťaži získal za svoje vedomosti honourable mention (čestné uznanie). Je to skvelý výsledok, srdečne blahoželáme.

- RNDr. Eva Kmeťová si dňa 29.4.2022 v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu prevzala Veľkú medailu svätého Gorazda. Blahoželáme!

https://www.minedu.sk/ocenenie-sv-gorazda-si-z-ruk-ministra-skolstva-prevzalo-60-pedagogov-a-30-ziakov-a-studentov/

OZNAM

Ďakujeme všetkým rodičom za pomoc a spoluprácu v predchádzajúcom

školskom roku.

/fotky55/Gym. potvrdenie (3).pdf

Študent Sexty osemročného štúdia na Gymnáziu Janka Matúšku v Galante Oliver Nagy v predchádzajúcich dňoch úspešne reprezentoval nielen naše gymnázium, ale i mesto Galanta a Trnavský samosprávny kraj v Astronomickej olympiáde, ďalej v astronomickej súťaži „Čo vieš o hviezdach?“ a v medzinárodnej česko – slovenskej súťaži Expedícia Mars s nasledujúcimi výsledkami:

  1. Astronomická olympiáda -  4. miesto v celoslovenskom finále – toto umiestnenie mu zaručilo postup na Medzinárodnú Astronomickú olympiádu 2021 v Kolumbii, ktorá sa uskutoční začiatkom novembra 2021. V tejto olympiáde sa pravidelne umiestňoval na popredných miestach aj v predchádzajúcich školských rokoch.
  2. „Čo vieš o hviezdach?“ – v tejto astronomickej súťaži sa v tomto školskom roku 2020/2021 umiestnil na 1.mieste v celoslovenskom kole v kategórii najstarší žiaci.
  3. Expedícia Mars – v školskom roku 2020/2021 postúpil do finále tejto medzinárodnej česko – slovenskej súťaže. Do finále postúpili dva päťčlenné tímy, kde je Oliver Nagy súčasťou jedného z tímov. Finále sa uskutoční 2.-5.7.2021 v Pardubickom kraji v Českej republike.

Oliver Nagy počas celého štúdia dosahuje vynikajúce študijné výsledky aj svojimi poslednými úspechmi sa zaraďuje medzi najúspešnejších študentov v histórii nášho gymnázia.

https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/student-gymnazia-janka-matusku-v-galante-oliver-nagy-uspesne-reprezentoval-mesto-galanta-a-trnavsky-samospravny-kraj/?img

Pripájame  niekoľko videí z predchádzajúceho obdobia, ktoré čiastočne zachytáva život študentov na našej škole:

Spoluprácu s Gymnáziom Eisenstadt v Rakúsku, odkaz na video: Video Eisenstadt
(okrem toho máme veľmi úzku spoluprácu s Gymnáziom Mikulov v ČR)

Školský ples študentov, odkaz na video: Video Ples

Deň otvorených dverí, odkaz na video: Video DOD

 

 

OZNAM

Oliver Nagy, žiak triedy Sexty Gymnázia Janka Matúšku v Galante

-Expedícia MARS:

"Začiatok súťaže tvorili internetové kolá, kde sme mali vyplniť prihlášku,

napísať o sebe,našich záujmoch a úspechoch. Zároveň bolo našou úlohou

vytvoriť motivačný list, v ktorom sme dostali priestor písať o sebe

podrobnejšie, aby sme zaujali organizátorov. Na základe toho sa

uskutočnil výber postupujúcich do projektového kola. V tejto časti

súťaže sme si vybrali jednu z piatich odborností (fyzik, inžinier,

konštruktér, biológ, popularizátor) a podľa zadania spravili akýsi

výskum, ktorý sme podrobne spracovali do nášho projektu. Ja som si

vybral odbornosť fyzik a môj výskum sa zaoberal vlnami na vodnej

hladine a meraním ich základných parametrov. Musel som nájsť spôsob,

ako ich merať a vytvoriť aparatúru, vďaka ktorej ich môžem merať.

K tejto práci sme taktiež museli vytvoriť tzv. „poster,“ ktorý bol

stručným zhrnutím celého projektu. Tie sme neskôr prezentovali pred

organizátormi a ostatnými súťažiacimi online formou na tzv. „poster

session.“ Na základe toho sa vytvoril zoznam postupujúcich do semifinále.

To sa bežne organizuje prezenčne, ale kvôli súčasnej situácii

prebiehalo online. Semifinále trvalo 3 dni, počas ktorých sme okrem

iného riešili logické úlohy, diskutovali o možných vylepšeniach

stratosférického balónu, mali prednášky,alebo plnili tzv. „challenges.“

Na záver semifinále sme boli rozdelení do tímov podľa odborností, kde

bolo našou úlohou vytvoriť odbornostný projekt. Mali sme určiť,

aký typ solárnych článkov by bol ideálny pre misiu na Mars.

Tvorba tohto projektu obnášala meranie účinnosti článkov, ktoré

sme predtým dostali poštou, zisťovanie, ako sa účinnosť

mení v marťanských podmienkach, ako na ňu vplývajú rôzne faktory

alebo akú musia mať plochu a kam ich umiestniť, aby pokryli

spotrebu energie počas celej misie. Projekt sme na záver prezentovali

na online konferencii prístupnej pre verejnosť, kde zároveň došlo

k vyhláseniu desiatich finalistov, medzi ktorými som aj ja.

Nasleduje finále, ktoré sa má počas niekoľkých dní uskutočniť

prezenčne hneď, ako to pandemické nariadenia umožnia.

Tam sa vyberie 5 členov posádky na 100-hodinovú simulovanú misiu

na Mars." spracoval Oliver Nagy

 

Blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu Gymnázia Janka

Matúšku v Galante a prajeme veľa šťastia v ďalšej súťaži.

PaedDr.Peter Černý, PhD.

riaditeľ školy

OZNAM

Ďakujeme všetkým rodičom za pomoc a spoluprácu v predchádzajúcom

školskom roku.


NOVÉ

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre dotknutú osobu

NTM4Mjdm