Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok:OBEDY ...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562

ZVONENIE:

0.hodina: 7,10 - 7,55

1.hodina: 8,00 - 8,45

2.hodina: 8,50 - 9,35

3.hodina: 9,55 - 10,40

4.hodina: 10,45 - 11,30

5.hodina: 11,35 -12,20

6.hodina: 12,25 - 13,10

7.hodina: 13,15 -14,00

8.hodina: 14,05 - 14,50

9.hodina: 14,55 -15,40Úvod

________________________________________NOVÉ - Za rok 2021_stiahnite si tlačivo 2% z dane

_____________________________________________stiahnite si tlačivo potvrdenieo zaplatení dane

_____________________________________________stiahnite si skladačku o škole

_____________________________________________prezrite si našu facebookovú stránku

Celoslovenská astronomická súťaž "Čo vieš o hviezdach?" v Prešove

14.6.-16.6.2022

III. kategória: Terézia Hanáková (2.A) - 2. miesto

                      Daniela Hanušniaková (1.A) - 4. miesto

                      Simona Patajová (Kvinta) - 15. miesto

II. kategória:  Matúš Rotbauer (Sekunda) - 11. miesto

Astronomická olympiáda

Oliver Nagy (Septima) - člen astronomického krúžku pri Gymnáziu Janka Matúšku v Galante obsadil 3. miesto na celoslovenskej astronomickej olympiáde a postúpil na medzinárodnú astronomickú olympiádu v Gruzínsku v auguste 2022

EXKURZIA - MÚZEUM HOLOKAUSTU SEREĎ

VODÁCKY KURZ

RNDr. Eva Kmeťová si dňa 29.4.2022 v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu prevzala Veľkú medailu svätého Gorazda. Blahoželáme!

https://www.minedu.sk/ocenenie-sv-gorazda-si-z-ruk-ministra-skolstva-prevzalo-60-pedagogov-a-30-ziakov-a-studentov/

ŠALIANSKY  MAŤKO

Dňa 28. marca 2022 sa uskutočnilo v Dome Matice slovenskej v Galante okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko . Našu školu úspešne reprezentoval Martin Matejdes z triedy sekunda a umiestnil sa na 2. mieste. Srdečne blahoželáme!

VOLEJBALOVÝ TURNAJ - 13.4.2022

VEĽKONOČNÉ  PEČENIE NAŠICH ŠTUDENTOV - 13.4.2022

 

JAKUB KOZMER - študent triedy Oktáva 

https://galantasity.sk/najrychlejsie-plavajucim-slovakom-je-18-rocny-galantan-jakub-kozmer-drzitel-dvoch-slovenskych-rekordov-vo-svetovej-priecke-je-na-18-mieste/?fbclid=IwAR2yr1k2U6NzYBezQ4VET4bh55zcU4649dTagYrzaLTAx_skbHxulwxj4X4

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Gymnázium Janka Matúšku v Galante v školskom roku 2022/2023 otvára jednu triedu Prímu osemročného štúdia a dve triedy štvorročného štúdia. Prihlášky na prijímacie skúšky je treba zaslať do 20.3.2022. Prijímacie skúšky sa uskutočnia dňa 2.5.2022 (1. kolo – 1. termín) a 9.5.2022 (1. kolo – 2. termín). Bližšie informácie týkajúce sa štúdia na Gymnáziu Janka Matúšku vám priblížime na „Dni otvorených dverí“ dňa 18.2.2022 o 15,00 hod.

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Matúšku v Galante

OCENENIE ŠTUDENTOV PRI PRÍLEŽITOSTI 17. NOVEMBRA - DŇA ŠTUDENTSTVA

https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/zupne-stipendium-za-mimoriadne-vysledky-ziskalo-20-studentov/

NOVÉ

https://fb.watch/94DHqt3Bao/

OZNAM

Ďakujeme všetkým rodičom za pomoc a spoluprácu v predchádzajúcom

školskom roku.

/fotky55/Gym. potvrdenie (3).pdf

NOVÉ

Dobrý deň prajem vážení rodičia,

pozdravujem Vás pri príležitosti otvorenia nového školského roku a nástupu Vašich detí do našej školy – Gymnázia Janka Matúšku v Galante. Dovoľujem si Vás osloviť z dôvodu nových opatrení, týkajúcich sa nástupu detí do škôl. Každé dieťa pri nástupe do školy 2.9.2021 odovzdá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Takisto pri vstupe do budovy prejde ranným filtrom – terminálom na meranie telesnej teploty a dýchacie cesty musí mať prekryté rúškom. Avšak oslovujem Vás kvôli tomu, že do 26.8.2021 (štvrtok) do 9,00 hod. Vás žiadam o nahlásenie záujmu o poskytnutie domácich antigénových samotestov, ktorými môžete v domácich podmienkach testovať svoje deti. Antigénové testy sú dobrovoľné. V čase od 23.8., t.j. dnes, do 26.8. do 9,00 hod.  je potrebné nahlásiť presné počty za našu školu. Ide o dobrovoľný záujem o samotesty, ale počty musia byť presné, preto po tomto termíne nebude možné tieto testy objednávať.

Ďakujem za pochopenie, prajem ešte pekný zvyšok prázdnin a nástup do školy sa uskutoční dňa 2.9.2021 o 8,00 hod. Žiaci tried Príma a 1.A a 1.B budú mať otvorenie školského roku v aule Gymnázia Janka Matúšku.

S pozdravom, PaedDr. Peter Černý, PhD., riaditeľ Gymnázia Janka Matúšku v Galante

NOVÉ

Študent Sexty osemročného štúdia na Gymnáziu Janka Matúšku v Galante Oliver Nagy v predchádzajúcich dňoch úspešne reprezentoval nielen naše gymnázium, ale i mesto Galanta a Trnavský samosprávny kraj v Astronomickej olympiáde, ďalej v astronomickej súťaži „Čo vieš o hviezdach?“ a v medzinárodnej česko – slovenskej súťaži Expedícia Mars s nasledujúcimi výsledkami:

  1. Astronomická olympiáda -  4. miesto v celoslovenskom finále – toto umiestnenie mu zaručilo postup na Medzinárodnú Astronomickú olympiádu 2021 v Kolumbii, ktorá sa uskutoční začiatkom novembra 2021. V tejto olympiáde sa pravidelne umiestňoval na popredných miestach aj v predchádzajúcich školských rokoch.
  2. „Čo vieš o hviezdach?“ – v tejto astronomickej súťaži sa v tomto školskom roku 2020/2021 umiestnil na 1.mieste v celoslovenskom kole v kategórii najstarší žiaci.
  3. Expedícia Mars – v školskom roku 2020/2021 postúpil do finále tejto medzinárodnej česko – slovenskej súťaže. Do finále postúpili dva päťčlenné tímy, kde je Oliver Nagy súčasťou jedného z tímov. Finále sa uskutoční 2.-5.7.2021 v Pardubickom kraji v Českej republike.

Oliver Nagy počas celého štúdia dosahuje vynikajúce študijné výsledky aj svojimi poslednými úspechmi sa zaraďuje medzi najúspešnejších študentov v histórii nášho gymnázia.

https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/student-gymnazia-janka-matusku-v-galante-oliver-nagy-uspesne-reprezentoval-mesto-galanta-a-trnavsky-samospravny-kraj/?img

VÝSLEDKOVÉ LISTINY Z PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

4-ročné štúdium

/fotky55/4R.pdf

8-ročné štúdium

/fotky55/8R.pdf

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM

4-ročné štúdium

/fotky55/621006_4R.pdf

8-ročné štúdium

/fotky55/621006_8R.pdf

NOVINKY V ISIC

si môžete pozrieť v záložke ISIC

karty predlžovať až od 01.06.2021

NOVÉ

Gymnázium Janka Matúšku v Galante Vám dáva do pozornosti niekoľko podstatných informácií týkajúcich sa prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 do triedy Prímy osemročného gymnázia a dvoch tried štvorročného štúdia.

1. Kritériá pre prijatie do týchto tried budú zverejnené na stránke školy www.gymslga.sk do 26.2.2021.
2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v SŠ je do 16.4.2021 tak pre osemročné štúdium ako aj štvorročné štúdium.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte riaditeľa školy na tel.č. 0911864562.

Pripájame Vám, vzhľadom na to, že nemôžeme uskutočniť Deň otvorených dverí, niekoľko videí z predchádzajúceho obdobia, ktoré čiastočne zachytáva život študentov na našej škole:

Spoluprácu s Gymnáziom Eisenstadt v Rakúsku, odkaz na video: Video Eisenstadt
(okrem toho máme veľmi úzku spoluprácu s Gymnáziom Mikulov v ČR)

Školský ples študentov, odkaz na video: Video Ples

Deň otvorených dverí, odkaz na video: Video DOD

 

 

OZNAM

Oliver Nagy, žiak triedy Sexty Gymnázia Janka Matúšku v Galante

-Expedícia MARS:

"Začiatok súťaže tvorili internetové kolá, kde sme mali vyplniť prihlášku,

napísať o sebe,našich záujmoch a úspechoch. Zároveň bolo našou úlohou

vytvoriť motivačný list, v ktorom sme dostali priestor písať o sebe

podrobnejšie, aby sme zaujali organizátorov. Na základe toho sa

uskutočnil výber postupujúcich do projektového kola. V tejto časti

súťaže sme si vybrali jednu z piatich odborností (fyzik, inžinier,

konštruktér, biológ, popularizátor) a podľa zadania spravili akýsi

výskum, ktorý sme podrobne spracovali do nášho projektu. Ja som si

vybral odbornosť fyzik a môj výskum sa zaoberal vlnami na vodnej

hladine a meraním ich základných parametrov. Musel som nájsť spôsob,

ako ich merať a vytvoriť aparatúru, vďaka ktorej ich môžem merať.

K tejto práci sme taktiež museli vytvoriť tzv. „poster,“ ktorý bol

stručným zhrnutím celého projektu. Tie sme neskôr prezentovali pred

organizátormi a ostatnými súťažiacimi online formou na tzv. „poster

session.“ Na základe toho sa vytvoril zoznam postupujúcich do semifinále.

To sa bežne organizuje prezenčne, ale kvôli súčasnej situácii

prebiehalo online. Semifinále trvalo 3 dni, počas ktorých sme okrem

iného riešili logické úlohy, diskutovali o možných vylepšeniach

stratosférického balónu, mali prednášky,alebo plnili tzv. „challenges.“

Na záver semifinále sme boli rozdelení do tímov podľa odborností, kde

bolo našou úlohou vytvoriť odbornostný projekt. Mali sme určiť,

aký typ solárnych článkov by bol ideálny pre misiu na Mars.

Tvorba tohto projektu obnášala meranie účinnosti článkov, ktoré

sme predtým dostali poštou, zisťovanie, ako sa účinnosť

mení v marťanských podmienkach, ako na ňu vplývajú rôzne faktory

alebo akú musia mať plochu a kam ich umiestniť, aby pokryli

spotrebu energie počas celej misie. Projekt sme na záver prezentovali

na online konferencii prístupnej pre verejnosť, kde zároveň došlo

k vyhláseniu desiatich finalistov, medzi ktorými som aj ja.

Nasleduje finále, ktoré sa má počas niekoľkých dní uskutočniť

prezenčne hneď, ako to pandemické nariadenia umožnia.

Tam sa vyberie 5 členov posádky na 100-hodinovú simulovanú misiu

na Mars." spracoval Oliver Nagy

 

Blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu Gymnázia Janka

Matúšku v Galante a prajeme veľa šťastia v ďalšej súťaži.

PaedDr.Peter Černý, PhD.

riaditeľ školy

OZNAM

Správa o vychovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

za školsky rok 2019/2020

 

OZNAM

Ďakujeme všetkým rodičom za pomoc a spoluprácu v predchádzajúcom

školskom roku.


NOVÉ

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre dotknutú osobu

ZjkxYjk3