Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok:OBEDY ...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562

ZVONENIE:

0.hodina: 7,10 - 7,55

1.hodina: 8,00 - 8,45

2.hodina: 8,50 - 9,35

3.hodina: 9,50 - 10,35

4.hodina: 10,45 - 11,30

5.hodina: 11,35 -12,20

6.hodina: 12,25 - 13,10

7.hodina: 13,15 -14,00

8.hodina: 14,05 - 14,50

9.hodina: 14,55 -15,40


Úvod

_____________________________________________stiahnite si tlačivo 2% z dane

_____________________________________________stiahnite si tlačivo potvrdenieo zaplatení dane

_____________________________________________stiahnite si skladačku o škole

_____________________________________________prezrite si našu facebookovú stránku

 

NOVÉ

Dňa 28. mája 2018 sa konala súťaž mladých zdravotníkov Červený kríž.

Súťaže sa zúčastnili:

  1. Jakub Kozmer
  2. Roman Herceg
  3. Sofia Juríčková
  4. Natália Slahučková
  5. Soňa Švihranová
  6. Nina Jambrichová
  7. Dominika Sabová
  8. Sára Ivanová
  9. Nancy Grellová
  10. Mário Mičáni

Gratulujeme, družstvo v zložení Jakub Kozmer, Roman Herceg, Sofia Juríčková, Natália Slahučková a Soňa Švihranová sa umiestnilo na 1. mieste v okresnom kole.

<<Fotogaléria>>

 

NOVÉ

Výsledková listina z prijímacích skúšok na osemročné štúdium


NOVÉ

Výsledková listina z prijímacích skúšok na štvorročné štúdium


NOVÉ

Študent nášho gymnázia, Dejan Prokop, úspešne absolvoval

celoštátne kolo Astronomickej olympiády v Žiari nad Hronom

a umiestnil sa na 3.mieste.

Postúpil na Medzinárodný workshop z astronómie a astrofyziky

do Maďarska a na Medzinárodnú olympiádu z astronómie

a astrofyziky 2018 (International Olympiad on Astronomy and

Astrophysics 2018), ktorá sa bude konať v Číne.

 

NOVÉ

Kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia pre

školský rok 2018/2019 a Kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka

8-ročného štúdia (Príma) pre školský rok 2018/2019.NOVÉ

Výsledková listina z prijímacieho konania na bilingvalne

gymnázium


NOVÉ

Prijatie študentov nášho gymnázia v Prezidentskom paláci.

Boli prijatí študenti, ktorí za SR boli najlepšie umiestnení v

medzinárodnej dejepisnej súťaži v Chebe.

foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 foto 5 foto 6 foto 7 foto 8 foto 9

reportáž v archíve TA3

https://www.ta3.com/clanok/1124058/ceski-a-slovenski-studenti-si-preverili-znalosti-zo-spolocnych-dejin.html

NOVÉ

Kritériá na prijatie do bilingválnej triedy gymnázia


NOVÉ

Hodnotiaca správa za školský rok 2016/2017

NOVÉ

V mene študentov, pedagógov Gymnázia Janka Matúšku i v mene

svojom chcem úprimne poďakovať za finančné prostriedky poskytnuté

škole vo forme 2% z dane za predchádzajúci rok.

Finančné prostriedky boli použité v zmysle priloženej tabuľky.

Veľmi si vážime vašu podporu a ďakujeme za pomoc.

PaedDr.Peter Černý

riaditeľ Gymnázia

priložená tabuľka

NOVÉ

Stretnutie po roku - Retrovolej 2017

Dňa 25.novembra 2017 sa uskutoční ďalší ročník volejbalového

turnaja absolventov Gymnázia Janka Matúšku v Galante so

začiatkom - prezentáciou o 8,00hod.

Ste srdečne pozvaní, tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr.Tibor Bagi

PaedDr.Peter Černý

 

NOVÉ

 

 

 

 

OTkyYjY1