Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok: Jedálne lístky sú prístupné v novej aplikácii - strava.cz. Bližšie...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562

ZVONENIE:

0.hodina: 7,10 - 7,55

1.hodina: 8,00 - 8,45

2.hodina: 8,50 - 9,35

3.hodina: 9,55 - 10,40

4.hodina: 10,45 - 11,30

5.hodina: 11,35 -12,20

6.hodina: 12,25 - 13,10

7.hodina: 13,15 -14,00

8.hodina: 14,05 - 14,50

9.hodina: 14,55 -15,40» Biologická konferencia

Pred siedmimi rokmi sme na našej škole zaviedli tradíciu "biologickej konferencie".

Táto myšlienka vznikla na základe toho, že biológia ako vedná disciplína zahŕňa

v sebe množstvo zaujímavostí a hodiny biológie sú časovo a obsahovo limitované.

Na začiatku sme mali strach a kládli si otázky:

" Budú mať študenti záujem o daný projekt?"

"Budú schopní primerane odprezentovať vybranú tému?"

Naše obavy boli zbytočné. Máme veľkú radosť, že záujem o biologickú konferenciu

stúpa. V ostatných rokoch sa tejto konferencie zúčastňujú aj študenti z partnerského

Gymnázia Mikoulov v ČR.

Účasť je dobrovolná. Zúčastňujú sa jej študenti osemročného gymnázia (prima-oktáva)

a študenti štvorročného štúdia (1.roč.-4.roč.).

Preto je ťažko porovnávať a vyberať najlepšie práce rôznorodých tém a rôznych

vekových kategórií. Nejde o súťaž. Dôležité je pútavo odprezentovať tému, ktorá

študenta obsahovo zaujala, o ktorú má záujem alebo, s ktorou má osobnú skúsenosť.

Všetci prezentujúci sú víťazi. Všetci dostávajú ocenenie vo forme diplomu a drobného

darčeka.

Pre zaujímavosť vám ponúkame archív prác BK.

ODFiM2NlN