Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok: Jedálne lístky sú prístupné v novej aplikácii - strava.cz. Bližšie...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562

ZVONENIE:

0.hodina: 7,10 - 7,55

1.hodina: 8,00 - 8,45

2.hodina: 8,50 - 9,35

3.hodina: 9,55 - 10,40

4.hodina: 10,45 - 11,30

5.hodina: 11,35 -12,20

6.hodina: 12,25 - 13,10

7.hodina: 13,15 -14,00

8.hodina: 14,05 - 14,50

9.hodina: 14,55 -15,40»
Por. Číslo Názov Suma Dátum
1.

Ajfa+Avis s.r.o.

Predplatné publikácie

49,50 €
3.1.2013
2.

Copy office s.r.o.

Prenájom kancelárskeho zariadenia

92,94 €
3.1.2013
3.

Školská jedáleň pri Gymnáziu ZK s VJM Galanta

Príspevok k strave zo sociálneho fondu

49,14 €
8.1.2013
4.

Lindström s.r.o.

Prenájom rohoží

27,96 €
9.1.2013
5.

Satro s.r.o

Poplatok za digitálnu Tv na rok 2013

202,80 €
9.1.2013
6.

Copy office s.r.o.

Toner

69,55 €
9.1.2013
7.

Slovak Telekom a.s.

Telefónny poplatok

56,29 €
10.1.2013
8.

Trnavský samosprávny kraj

Refundácia telefónnych poplatkov

61,64 €
11.1.2013
9.

Fomi s.r.o.

Bilboard z výročia školy

240 €
14.1.2013
10.

Posnet s.r.o.

Tlačiareň laserova

100 €
15.1.2013
11.

Poradca podnikateľa s.r.o.

Finančný spravodajca - vyučtovanie 2012

11,30 €
16.1.2013
12.

Veľkosklad - Bohuš Šesták

Čistiace potreby

130,12 € 16.1.2013
13.

Milan Letovanec-Lemax

Kancelárke potreby

274,68 €
21.1.2013
14.

Orbis Pictus Istropolitana

Knihy

29,60 €
21.1.2013
15.

JUDr. Juraj Boroš

Právne služby

990 €
22.1.2013
16.

JurisDat-M.Medlen

Predplatné časopisu Škola

22 €
22.1.2013
17.

Credal Royal Group s.r.o.

Repasácia toneru

33,60 €
23.1.2013
18.

ŠEVT a.s.

Tlačivá

27,34 €
31.1.2013
19.

Národný ústav celoživotného vzdelávania

Seminár

20 €
31.1.2013
20.

Lindström s.r.o.

Prenájom rohoží

23,38 €
4.2.2013
21.

VEMA s.r.o.

Seminár

44 €
4.2.2013
22.

Cart Print s.r.o.

Triedne knihy

150 €
4.2.2013
23.

ŠEVT a.s.

eŠkola

93 €
4.2.2013
24.

Veľkosklad - Bohuš Šesták

Čistiace potreby

134,46 €
4.2.2013
25.

Ing. Ján Bugár

Výkon bezpečnostnotechnickej služby

75 €
6.2.2013
26.

Školská jedáleň pri Gymnáziu Z.K. s VJM Galanta

Príspevok k strave zamestnancov zo sociálneho fondu

61,18 €
6.2.2013
27.

ABECEDY s.r.o.

Dramatická päťka

55,19 €
8.2.2013
28.

Timi-into s.r.o.

Repasácia tonerov

104,32 €
8.2.2013
29.

Slovak Telekom a.s.

Telefónny poplatok

89,86 €
11.2.2013
30.

Trnavský samosprávny kraj

Refundácia telefónnych poplatkov

51,16 €
11.2.2013
31.

Copy office s.r.o.

Prenájom kancelárskeho zariadenia

101,24 €
11.2.2013
32.

Školská jedáleň pri Gymnáziu Z.K. s VJM Galanta

Príspevok k strave zamestnancov

586,92 €
12.2.2013
33.

Komensky s.r.o.

Virtuálna knižnica

16,56 €
14.2.2013
34.

Združenie používateľov SADS

SANET január-marec 2013

150 €
21.2.2013
35.

Gymnázium Z.Kodálya s VJM Galanta

Vyúčtovanie energií za december 2012

2.557,38 €
21.2.2013
36.

Credal Royal Group s.r.o.

Repasácia toneru

33,60 €
22.2.2013
37.

Združenie používateľov SADS

Členský poplatok

33 €
25.2.2013
38.

Poradca podnikateľa s.r.o.

Vyučtovanie predplatného za rok 2012

12,06 €
26.2.2013
39.

Gymnázium Z.Kodálya s VJM Galanta

Vyúčtovanie el.energie a vody za 01 2013

712,92 €
27.2.2013
40.

Copy office s.r.o.

Prenájom kancelárskeho zariadenia

102,21 €
28.2.2013
41.

Gymnázium Z.Kodálya s VJM Galanta

Energie za 01/2013

8.945,13 €
28.2.2013
42.

Lindström s.r.o.

Prenájom rohoží

27,96 €
4.3.2013
43.

ŠEVT a.s.

Školské tlačivá

47,04 €
4.3.2013
44.

Komensky s.r.o.

Virtuálna knižnica

16,56 €
8.3.2013
45.

Slovak Telekom a.s.

Telefónny poplatok

75,68 €
8.3.2013
46.

Ing. Ján Bugár

Výkon bezpečnostnotechnickej služby

75 €
8.3.2013
47.

Bohuš Šesták - Veľkosklad

Čistiace prostiedky

130,30 €
11.3.2013
48.

Trnavský samosprávny kraj

Refundácia telefónnych poplatkov

47,94 €
12.3.2013
49.

Credal Royal Group s.r.o.

Repasácia toneru

39,78 €
12.3.2013
50.

Školská jedáleň pri Gymnáziu ZK s VJM Galanta

Príspevok k strave zamestnancov zo sociálneho fondu

51,66 €
15.3.2013
51.

Školská jedáleň pri Gymnáziu ZK s VJM Galanta

Príspevok zamestnávateľa k strave zamestnancov

538,74 €
15.3.2013
52.

Didaktis s.r.o.

Knihy

29,80 €
20.3.2013
53.

Poradca podnikateľa s.r.o.

Zbierka zákonov - preddavok

50 €
22.3.2013
54.

Gymnázium Z.K. s VJM Galanta

Vyúčtovanie energií (el.energia a voda) za 02/2013

724,13 €
27.3.2013
55.

Gymnázium Z.K. s VJM Galanta

Vyúčtovanie energií (teplo) za 02/2013

7111,55 €
27.3.2013
56.

Technospol Slovakia s.r.o.

Čistenie kanalizácie

236,40 €
2.4.2013
57.

Lindström s.r.o.

Prenájom rohoží

32,54 €
2.4.2013
58.

Vema s.r.o.

Seminár

54 €

3.4.2013

 

59.

Copy office s.r.o.

Prenájom kancelárskeho zariadenia

92,19 €
4.4.2013
60.

Ing. Ján Bugár

Výkon bezpečnostnotechnickej služby

75 €
4.4.2013
61.

Korrekt s.r.o.

CD k učebnici

17,29 €
4.4.2013
62.

Copy office s.r.o.

Servis kopírovacieho stroja

379,74 €
8.4.2013
63.

Bohuš Šesták - veľkosklad

Čistiace potreby

144,86 €
8.4.2013
64.

Slovak Telekom a.s.

Telefónny poplatok

72,92 €
10.4.2013
65.

Komensky s.r.o.

Virtuálna knižnica

16,56 €
11.4.2013
66.

Školská jedáleň pri Gymnáziu Z.K. s VJM Galanta

Príspevok zamestnávateľa k strave zamestnancov

490,56 €
11.4.2013
67.

Školská jedáleň pri Gymnáziu Z.K. s VJM Galanta

Príspevok k strave zamestnancov zo sociálneho fondu

47,04 €
11.4.2013
68.

Trnavský samosprávny kraj

Refundácia telefónnych nákladov

46,06 €
12.4.2013
69.

Milan Letovanec-Lemax

Kancelárske potreby

132 €
18.4.2013
70.

Abecedy s.r.o.

Učebná pomôcka

41,99 €
19.4.2013
71.

Edmund Szép

Údržbársky materiál

122 €
22.4.2013
72.

Astas s.r.o.

Kancelárske potreby

59,66 €
24.4.2013
73.

Lindström s.r.o.

Prenájom rohoží

27,96 €
26.4.2013
74.

Vydavateľstvo Príroda s.r.o.

Knihy

52,90 €
26.4.2013
75.

Jednota slovenských matematikov a fyzikov

Predplatné časopisu

22 €
30.4.2013
76.

Gymnázium Z.Kodálya s VJM Galanta

Tovary a služby za I.Q 2013

792,92 €
30.4.2013
77.

Gymnázium Z.Kodálya s VJM Galanta

Energie - el.energia, voda, MO plyn za marec 2013

664,90 €
30.4.2013
78.

Gymnázium Z.Kodálya s VJM Galanta

Vyúčtovanie tepla a TÚV za marec 2013

5.509,11 €
30.4.2013
79.

Priemyselný tovar SYGA

Údržbársky materiál

74,90 €
3.5.2013
80.

Ing. Ján Bugár

Výkon bezpečnostnotechnickej služby

75 €
9.5.2013
81.

Komensky s.r.o.

Virtuálna knižnica

16,56 €
10.5.2013
82.

Slovak Telekom a.s.

Telefónny poplatok

59,90 €
10.5.2013
83.

Copy office s.r.o.

Prenájom kancelárskeho zariadenia

145,16 €
10.5.2013
84.

Školská jedáleň pri Gymnáziu Z.K. s VJM Galanta

Príspevok k strave zamestnancov zo sociálneho fondu

68,88 €
10.5.2013
85.

Školská jedáleň pri Gymnáziu Z.K. s VJM Galanta

Príspevok k strave zamestnancom

718,32 €
10.5.2013
86.

Trnavský samosprávny kraj

Refundácia telefónnych poplatkov

71,05 €
14.5.2013
87.

Bohuš Šesták - Veľkosklad

Čistiace prostriedky

136,03 €
15.5.2013
88.

Gymnázium Z.Kodálya s VJM Galanta

Vyúčtovanie energií za apríl 2013

3929,38 €
23.5.2013
89.

Lindström s.r.o.

Prenájom rohoží

27,96 €
24.5.2013
90.

Peter Hrdlovič

Čistenie kanalizácie

120 €
27.5.2013
91.

Združenie používateľov SADS

Sanet

150 €
27.5.2013
92.

Timi-Into s.r.o.

Repasácia tonerov

71,09 €
31.5.2013
93.

Copy office s.r.o.

Prenájom kancelárskeho zariadenia

100,03 €
3.6.2013
94.

Bohuš Šesták - veľkosklad

Čistiace prostriedky

141,54 €
3.6.2013
95.

Ing. Ján Bugár

Výkon bezpečnostnotechnickej služby

75 €
6.6.2013
96.

Komensky s.r.o.

Virtuálna knižnica

16,56 €
7.6.2013
97.

Slovak Telekom a.s.

Telefónny poplatok

41,96 €
10.6.2013
98.

Slovenská pošta a.s.

Predplatné denníka

75,56 €
10.6.2013
99.

Trnavský samosprávny kraj

Refundácia telefónnych poplatkov

67,21 €
12.6.2013
100.

Peter Hrdlovič

Čistenie kanalizácie

120 €
13.6.2013
101.

Školská jedáleň pri Gymnáziu ZK s VJM Galanta

Príspevok zamestnávateľa k strave zamestnancov

589,84 €
13.6.2013
102.

Školská jedáleň pri Gymnáziu ZK s VJM Galanta

Príspevok k strave zamestnancov zo sociálneho fondu

56,56 €
13.6.2013
103.

Meló-Diák Slovakia s.r.o.

Učebné pomôcky

219,23 €
17.6.2013
104.

Lindström s.r.o.

Prenájom rohoží

32,54 €
21.6.2013
105.

Gymnázium Z.Kodálya s VJM Galanta

Vyúčtovanie energií za 05/2013

1416,53 €
21.6.2013
106.

Ille s.r.o.

Hygienické potreby

63,17 €
21.6.2013
107.

Copy office s.r.o.

Prenájom kancelárskeho zariadenia

92,60 €
28.6.2013
108.

Ing. Ján Bugár

Výkon bezpečnostnotechnicej služby

75 €
01.07.2013
109.

Školská jedáleň pri Gymnáziu ZK s VJM Galanta

Príspevok k strave zamestnancov zo sociálneho fondu

58,24 €
03.07.2013
110.

Školská jedáleň pri Gymnáziu ZK s VJM Galanta

Príspevok k strave zamestnancov

607,36 €
03.07.2013
111.

Astas s.r.o.

Kancelárske potreby

197,02 €
08.07.2013
112.

Komensky s.r.o.

Virtuálna knižnica

16,56 €
08.07.2013
113.

Bohuš Šesták - Veľkosklad

Čistiace prostriedky

536,48 €
09.07.2013
114.

Slovak Telekom a.s.

Telefónny poplatok

39,31 €
10.7.2013
115.

ŠEVT a.s

Školské tlačivá

90,92 €
19.7.2013
116.

Lindström s.r.o.

Prenájom rohoží

18,79 €
19.7.2013
117.

Trnavský samosprávny kraj

Refundácia telefónnych poplatkov

72,43 €
15.7.2013
118.

Poradca podnikateľa s.r.o.

Zbierka zákonov - preddavok

60 €
26.7.2013
119.

Komensky s.r.o.

Virtuálna knižnica

16,56 €
7.8.2013
120.

Ing. Ján Bugár

Výkon bezpečnostnotechnickej služby

75 €
7.8.2013
121.

Ladislav Kovács

Maliarske a natieračské práce

505 €
7.8.2013
122.

Slovak Telekom a.s.

Telefónny poplatok

15,73 €
9.8.2013
123.

Trnavský samosprávny kraj

Refundácia telefónnych poplatkov

40,33 €
9.8.2013
124.

Poradca podnikateľa s.r.o.

Preddavok na Zbierku zákonov 2014

112,86 €
9.8.2013
125.

Poradca podnikateľa s.r.o.

Preddavok na Finančného spravodajcu 2014

19,98 €
9.8.2013
126.

Lidnström s.r.o.

Prenájom rohoží

14,21 €
16.8.2013
127.

Autoprofit s.r.o.

Servis auta

258,36 €
22.8.2013
128.

Milan Letovanec-LEMAX

Kancelárske potreby

374,26 €
23.8.2013
129.

Združenie používateľov SADS

SANET

150 €
2.9.2013
130.

Tv servis Partner

Držiaky na dataprojektory

130,50 €
4.9.2013
131.

Copy office s.r.o.

Tonery

100,95 €
4.9.2013
132.

IURA Edition s.r.o.

Predplatné mesačníku Škola

64,20 €
6.9.2013
133.

Ing. Ján Bugár

Výkon bezpečnostnotechnickej služby

75 €
6.9.2013
134.

Gymnázium Z.Kodálya s VJM Galanta

Vyúčtovanie energií za jún 2013

1583,76 €
6.9.2013
135.

Gymnázium Z.Kodálya s VJM Galanta

Vyúčtovanie energií za júl 2013

1598,68 €
6.9.2013
136.

Gymnázium Z.Kodálya s VJM Galanta

Tovary a služby za apríl - august 2013

320,21 €
6.9.2013
137.

Slovak telekom a.s.

Telefónne poplatky

36,84 €
9.9.2013
138.

SYGA - domáce potreby a želez. tovar

Údržbársky materiál

99,90 €
9.9.2013
139.

Credal Rolyal Group s.r.o.

Repasácia tonerov

67,20 €
10.9.2013
140.

Komensky s.r.o.

Virtuálna knižnica

16,56 € 11.9.2013
141.

Moment group s.r.o.

Kancelársky nábytok

178 €
11.9.2013
142.

Veľkosklad - Bohuš Šesták

Čistiace prostriedky

143,14 €
12.9.2013
143.

Credal Royal Group s.r.o.

Repasácia tonerov

37,70 €
13.9.2013
144.

Lindström s.r.o.

Prenájom rohoží

18,79 €
13.9.2013
145.

Ille s.r.o.

Hygienické potreby

189,50 €
13.9.2013
146.

Trnavský samosprávny kraj

Refundácia telefónnych poplatkov

41,12 €
16.9.2013
147.

eTech City

Kancelárske potreby

51,70 €
16.9.2013
148.

Gymnázium Z.Kodálya s VJM Galanta

Vyúčtovanie energií za august 2013

1586,80 €
20.9.2013
149.

Korrekt s.r.o.

Učebnice Nj

16,28 €
25.9.2013
150.

Partner - Tv servis

Učebná pomôcka

79 €
26.9.2013
151.

INkarus Roman Babčan

Renovovaný toner

38,80 €
26.9.2013
152.

Poradca podnikateľa s.r.o.

Preddavok - zbierka zákonov

80 €
27.9.2013
153.

Copy Office s.r.o.

Prenájom kancelárskeho zariadenia

87,21 €
27.9.2013
154.

Edmund Szép SESZ

Údržbársky materiál

190 €
27.9.2013
155.

TheraComm s.r.o.

Pobočk. ústredňa

334,40 €
1.10.2013
156.

Vema s.r.o.

Seminár

54 €
1.10.2013
157.

Ing. Ján Bugár

Výkon bezpečnostnotechnickej služby

75 €
4.10.2013
158.

Národný ústav celoživotného vzdelávania

Seminár

20 €
1.10.2013
159.

Národný ústav celoživotného vzdelávania

Seminár

20 €
2.10.2013
160.

Komensky s.r.o.

Virtuálna knižnica

16,56 €
10.10.2013
161.

Slovak telekom a.s.

Telefónny poplatok

37,38 €
10.10.2013
162.

Alza.cz a.s.

Údržbársky materiál

68,15 €
10.10.2013
163.

Lindström s.r.o.

Prenájom rohoží

27,96 €
11.10.2013
164.

Veľkosklad - Bohuš Šesták

Čistiace prostriedky

138,46 €
11.10.2013
165.

Trnavský samosprávny kraj

Refundácia telefónnych poplatkov

48,17 €
15.10.2013
166.

Školská jedáleň pri Gymnáziu Z.Kodálya s VJM Galanta

Príspevok zamestnávateľa k strave zamestnancov

686,20 €
15.10.2013
167.

Školská jedáleň pri Gymnáziu Z.Kodálya s VJM Galanta

Príspevok k strave zamestnávateľa zo sociálneho fondu

65,80 €
15.10.2013
168.

Gymnázium Z.Kodálya s VJM Galanta

Tovary a služby za september 2013

2437,61 €
23.10.2013
169.

Gymnázium Z.Kodálya s VJM Galanta

Vyúčtovanie energií za 09 2013

2075,49 €

23.10.2013

 

170.

Copy office s.r.o.

Prenájom kancelárskeho zariadenia

108,97 €
30.10.2013
171.

Veľkosklad Bohuš Šesták

Čistiace prostriedky

128,21 €
6.11.2013
172.

Veľkosklad Bohuš Šesták

Údržbársky materiál

28,80 €
6.11.2013
173.

Lindström s.r.o.

Prenájom rohoží

27,96 €
8.11.2013
174.

Slovak Telekom a.s.

Telefónny poplatok

52,60 €
8.11.2013
175.

Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s.

Predplatné časopisu Vesmír 2014

56,10 €
8.11.2013
176.

Komensky s.r.o.

Virtuálna knižnica

16,56 €
11.11.2013
177.

Ing. Ján Bugár

Výkon bezpečnostnotechnickej služby

75 €
12.11.2013
178.

Trnavský samosprávny kraj

Refundácia telefónnych poplatkov

41,66 €
14.11.2013
179.

Školská jedáleň pri Gymnáziu ZK s VJM GA

Príspevok k strave zamestnancov zo sociálneho fondu

63,14 €
14.11.2013
180.

Školská jedáleň pri Gymnáziu ZK s VJM GA

Príspevok k strave zamestnancov

658,46 €
14.11.2013
181.

FOMI s.r.o.

Kancelárske potreby

64,80 €
15.11.2013
182.

Posnet s.r.o.

Tonery

188,10 €
20.11.2013
183.

Copy office s.r.o.

Toner

69,55 €
21.11.2013
184.

Združenie používateľov SADS

SANET

150 €
22.11.2013
185.

Gymnázium Z.Kodálya s VJM Galanta

Vyúčtovanie energií za október 2013

3025,49 €
27.11.2013
186.

Gymnázium Z.Kodálya s VJM Galanta

Tovary a služby za október 2013

279,23 €
27.11.2013
187.

WebComs s.r.o.

Notebook

258,27 €
27.11.2013
188.

Copy office s.r.o.

Prenájom kancelárskeho zariadenia

96,13 €
28.11.2013
189.

Timi-Into s.r.o.

Repasácia tonerov

104,31 €
29.11.2013
190.

Astas s.r.o.

Kancelársky tovar

102,31 €
29.11.2013
191.

Connect - Ing. Zsolt Marczibal

Inzercia

48 €
2.12.2013
192.

Moment group s.r.o.

Stoličky

248 €
2.12.2013
193.

Iris company s.r.o.

Vianočný strom

107,40 €
3.12.2013
194.

ŠEVT a.s.

Tlačivá

78 €
4.12.2013
195.

Komensky s.r.o.

Virtuálna knižnica

16,56 €
5.12.2013
196.

Školská jedáleň pri Gymnáziu ZK s VJM Galanta

Príspevok zamestnávateľa k strave zamestnancov

579,62 €
5.12.2013
197.

Školská jedáleň pri Gymnáziu ZK s VJM Galanta

Príspevok k strave zamestnancov zo sociálneho fondu

55,58 €
5.12.2013
198.

Slovenská pošta a.s.

Predplatné denníka

75,37 €
6.12.2013
199.

Slovak Telekom a.s.

Telefónny poplatok

32,83 €
9.12.2013
200.

Lindström s.r.o.

Prenájom rohoží

32,54 €
9.12.2013
201.

Lemax - Milan Letovanec

Kancelárske potreby

269,54 €
9.12.2013
202.

Veľkosklad - Bohuš Šesták

Čistiace prostriedky

145,40 €
9.12.2013
203.

JUDr. Juraj Boroš - advokát

Právne služby

990 €
9.12.2013
204.

Školská jedáleň pri Gymnáziu ZK s VJM Galanta

Príspevok zamestnávateľa k strave zamestnancov

489,10 €
10.12.2013
205.

Ing. Ján Bugár

Výkon bezpečnostnotechnicej služby za november 2013

75 €
11.12.2013
206.

Ing. Ján Bugár

Výkon bezpečnostnotechnickej služby za december 2013

75 €
11.12.2013
207.

Poly Lightiq s.r.o.

Montáž svietidiel

310 €
11.12.2013
208.

Gymnázium Z.Kodálya s VJM Galanta

Vyúčtovanie energií za november 2013

7446,89 €
12.12.2013
209.

Trnavský samosprávny kraj

Refundácia telefónnych poplatkov

55,13 €
13.12.2013
210.

I.M.Trans

Preprava osôb - sociálny fond

370 €
18.12.2013
211.

Gymnázium Z.Kodálya s VJM Galanta

Tovary a služby za 11-12/2013

474,39 €
19.12.2013
212.

Gymnázium Z.Kodálya s VJM Galanta

Energie za 12/2013

4772,75 €
19.12.2013
213.

VEMA s.r.o.

Seminár PAM

54 €
23.12.2013
214.
215.
YTIzM