Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok: Jedálne lístky sú prístupné v novej aplikácii - strava.cz. Bližšie...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562

ZVONENIE:

0.hodina: 7,10 - 7,55

1.hodina: 8,00 - 8,45

2.hodina: 8,50 - 9,35

3.hodina: 9,55 - 10,40

4.hodina: 10,45 - 11,30

5.hodina: 11,35 -12,20

6.hodina: 12,25 - 13,10

7.hodina: 13,15 -14,00

8.hodina: 14,05 - 14,50

9.hodina: 14,55 -15,40VÝZNAMNÍ ABSOLVENTI
Galéria významných absolventov

Pavol Bagin

Popredný slovenský hudobný skladateľ, dirigent a organizátor   hudobného života.

Jaroslava Brincková

Vysokoškolský učiteľ – docent. Matematika, prírodné vedy.   Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica

Mária Fáziková

Pôsobí ako vysokoškolská učiteľka, vedúca katedry regionalistiky   a rozvoja vidieka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitra   ako docentka v odvetvovej a prierezovej ekonomiky.

Peter Horváth

Pôsobí vo funkcii prorektora UCM v Trnave.Je členom viacerých spoločností pre politológiua grantových kolektívov. Pracuje aj ako politickýanalytik pre médiá.

Ladislav Hulényi

Vysokoškolské štúdium absolvoval na Elektrotechnickej fakulte SVŠT. V priebehu pôsobenia na fakulte pracoval v oblasti vedy a výskumu, v oblastiach fyziky polovodičových materiálov,fyziky a diagnostiky polovodičových štruktúr integrovaných obvodov.

Zdenko Killinger

Absolvoval Lekársku fakultu UK v Bratislave. Venuje sa biologickej liečbe v reumatológii. Je spoluzakladateľ a viceprezident Slovenskej osteologickej spoločnosti a odborný poradca v oblasti reumatológie a osteológie vo viacerých organizáciách.

Ján Navrátil

Básnik, prozaik, dramatik, televízny, filmovýa rozhlasový scenárista. Patrí ku kmeňovým tvorcom modernej slovenskej literatúry pre detia mládež. Najväčší ohlas doma i v zahraničí získal jeho román Lampáš malého plavčíka.

Alexandra Novotná

V roku 1993 absolvovala štúdium na Lekárskejfakulte UK v Bratislave. Prednáša a publikuje vo svojom odbore doma aj v zahraničí, školí lekárov na použitie najnovších metód v estetickej medicíne.

Rafael Redhammer

Absolvoval štúdium na Lekárskej fakulteUniverzity Komenského v Bratislave. Vydal viaceré monografie a učebné texty.Tri učebné texty získali Cenu rektora UniverzityKomenského v Bratislave. V roku 1999 dostal Jesseniovu cenu za vedeckú činnosť.

Oliver Šafránek

Po ukončení štúdia na 3. Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe pracoval ako lekár v rôznych krajinách – Lekári bez hraníc. V súčasnosti pôsobí na 4. Internej klinike, JIP, Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe.

Metod Špaček

Je absolventom Právnickej fakulty UK Bratislava. Je zamestnancom Ministerstva zahraničnýchvecí Slovenskej republiky. Pôsobí ako radca, zástupca veľvyslanca Slovenksej republiky v Maďarsku. Je podpredsedom Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV.

Július Šubík

Je profesorom na UK v Bratislave v odbore mikrobiológia. Od roku 1990 pôsobí na Prírodovedeckej fakulte UK, kde zastáva funkciu vedúceho Katedry mikrobiológie a virológiea 1. prodekana fakulty. Bol stálym členom vedeckej rady PriF UK. Je profesorom Univerzity Komenského v Bratislavev odbore mikrobiológia.

Peter Šujak

V roku 1981 ukončil štúdium na UK v Bratislave v obore jadrová fyzika. Zastupoval Československo na medzinárodnom fóre v oblasti radiačnej ochrany jadrových zariadení v rokoch 1984–89. Je autorom desiatok publikácií v domácej i zahraničnej odbornej literatúre.

Jozef Války

Pôsobil ako lekár v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Je zakladateľom Centra asistovanej reprodukcie v Bratislave. Zariadeniu pod jehovedením patria prvenstvá vo viacerých odvetviach odbornej činnosti. Uviedol do našej spoločnosti nový odbor – reprodukčnú medicínu.

Iveta Viskupová

Zbormajsterka Iveta Viskupová je v súčasnosti pedagógom zborového dirigovania na Konzervatóriu v Bratislave. Od roku 2004 lektoruje European Academy for Culture and Arts (Holandsko). Spolupracovala s viacerými umelcami a umeleckými telesami u nás i v zahraničí.


ODNhZDQ4